člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Výhody a nevýhody státních dluhopisu

MFČR se chystá znovu po čtyřech letech vydat k příležitosti výročí 100 let od vzniku republiky investiční dluhopisy pro občany. S tímto druhem dluhopisu bylo možno setkat se poprvé v roce 2011. Nominální hodnota dluhopisu bude 1 Kč a minimální investice 1000 Kč. Jedna fyzická osoba bude mít možnost investovat maximálně 1 mil. Kč.

Výnos a splatnost státních dluhopisů

Splatnost dluhopisu je stanovena na šest let. Výnos z dluhopisu nebude průběžně vyplácen, nýbrž bude postupně reinvestován do stejného dluhopisu a výnos získá investor až na konci období spolu s jistinou. Průměrný roční výnos bude dosahovat 2,07 % a na rozdíl od posledních emisí nebude výnos osvobozen od daně z příjmu. Takovýto výnos v podstatě odpovídá podmínkám, za které si stát půjčuje na finančním trhu.

Výhoda státních dluhopisů

Výhodou státních dluhopisů je zanedbatelné riziko nesplacení.

Nevýhoda státních dluhopisů

Nevýhodou potom je nízké úročení. Dlouhodobý inflační cíl ČNB se pohybuje na úrovni 2 %, zde je tedy patrné, že dluhopis velmi pravděpodobně nepřinese žádný čistý výnos. Mimo to ČNB očekává v nejbližších dvou letech inflaci dokonce nad úrovní 2 %.

Čistý výnos státních dluhopisů

Po odečtení dani z příjmu se potom čistý výnos pohybuje na úrovni 1,77 % ročně, což po očištění o inflaci povede k absolutnímu poklesu čistých prostředků na konci období.

Prostředky nijak neinvestované by samozřejmě hodnotu ztratily více, na druhou stranu nabízí trh mnoho alternativ s výnosy více zajímavými. Potom je na každém investorovi, co od své investice očekává a jak se staví k riziku.