Zlato vs. dluhopisy

Zlato i dluhopisy jsou v obecné rovině považovány za konzervativní formu investice. V čem se liší a nabízejí srovnatelné výnosy?

Základní rozdíly

Standardní kupónový dluhopis je aktivem, které poskytuje úrokový výnos v průběhu jeho držení. Na rozdíl od akcií bývají dluhopisy méně volatilní a investoři se tak nemusejí obávat prudkých změn cen. Zlato je taktéž považované za bezpečnou investici, na rozdíl od dluhopisů je však výrazně více volatilní. Bezpečnost zlata plyne z toho, že investor nepodstupuje riziko defaultu, jako je tomu u akcií a dluhopisů. Podstupuje však riziko, že nesprávně vystihne trend vývoje ceny zlata a v případě nutnosti pozici opustit zaznamená ztrátu. Následující přehled uvádí vývoj dvou porovnatelných investic ve výši 50 000 Kč do dluhopisu a do zlata. Zde je nutno zmínit, že posledních pět let nebylo z pohledu vývoje ceny zlata dobrých, ale existovaly a jistě v budoucnu i budou existovat situace, kdy zlato skokově zdražuje a pro držitele přinese značný zisk.

Zlato bývá často skloňováno jako zajištění proti inflaci, klesající hodnotě amerického dolaru nebo jako bezpečný přístav pro překlenutí období krize. V takovém případě je nutné mluvit o reálném výnosu aktiva. Pokud nám dluhopis poskytuje například 3 % roční kupónový výnos a inflace je v daném roce 2 %, pak je reálný výnos rozdíl těchto hodnot, tedy 1 % a dluhopis svým výnosem inflaci překonává. Pokud je zhodnocení zlata vyšší než inflace, pak také poskytuje pozitivní reálný výnos, musíme však počítat s mnohem vyšší volatilitou, než jakou mají dluhopisy. Tématu ceny zlata jsem se věnovali v článku Výhled na rok 2019.

Jak investovat?

Jak do zlata investovat? Krom samozřejmé možnosti nakoupit investiční zlato ve formě například cihel existují další nepřímé formy, například prostřednictvím fondů, akcií a ETF nebo dluhopisů firem těžících zlato. Co se týče fondů, manažeři si účtují typické poplatky (vstupní, výstupní, průběžné).

Dále jsou se zlatem spojené i náklady na uskladnění, kterým se nevyhneme ani v případě, že investujeme prostřednictvím fondu. Manažeři nakoupí zlato, následně jej dají do úschovy a zaplatí pojištění.

Zlato může být dobrým doplňkem do investičního portfolia, zároveň v případě nečekaných výkyvů ekonomiky může pomoci ochránit část našich prostředků. Oba druhy investic mají za určitých podmínek své místo ve vyváženém portfoliu. Nedá se však zcela říct, že by byly podobné. Obě jsou považovány za relativně konzervativní. Zde však nelze pominout fakt, že korporátní dluhopis je zpravidla více rizikový, než státní dluhopis. Proto je ve srovnání se zlatem určitě rizikovější z hlediska možnosti přijít o peníze.

Naopak zlato si nese riziko výkyvu kurzu. To znamená, že nákup ve špatnou dobu může způsobit, že investor buď přijme ztrátu a zlato prodá nebo nechá své prostředky investovány a počká, až se kurz vrátí na původní hladinu. Tento proces však může trvat i léta. Vývoj kurzu zlata vůči americkému dolaru si můžete prohlédnout například zde.

Více informací ZDE

Bc. Adam Landa

Bc. Adam Landa

Adam pracuje pro finanční skupinu Comfort Finance Group jako přední analytik ve společnosti Dluhopisomat.cz. Jeho náplní je sledovat denní analýzy a trendy na českém trhu.

Další články

Zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy, jak název napovídá, jsou dluhové cenné papíry, které slouží k financování řady projektů. Příkladem takových projektů jsou investice do obnovitelných zdrojů energie, tedy do výstavby větrných, vodních elektráren, solárních panelů nebo přechod na čistší technologie v rámci spalování

Číst více

Problémové bondy trápí Českou republiku

V České republice výrazně narůstá objem nesplácených dluhopisových emisí. Deník E15 přišel s tím, že investory trápí problémové bondy již za téměř 750 milionů korun. Na serveru nesplacene-dluhopisy.cz, který shromažďuje od investorů informace o nesplacených dluhopisech, je v současné době

Číst více

Proč jsou úroky na spořících a termínovaných účtech stále nízké?

Zajímá vás, proč se vaše vklady na spořících účtech nezhodnocují i přesto, že Česká národní banka zvýšila 2-týdenní repo sazbu v posledním čtvrtletí již na 2.00 %. V tomto článku bude zmíněno několik důvodů, proč jsou sazby na spořících účtech většinou nízké

Číst více

Rekapitulace emisí státních dluhopisů

Ministerstvo financí se při příležitosti oslav sta let republiky rozhodlo emitovat státní dluhopisy pro občany. Stalo se tak poprvé od roku 2014. První úpis byl zahájen 3.prosince 2018 a skončil 18.ledna 2019. Emise pak proběhla 1.února 2019. Splatnost dluhopisů je

Číst více

Rating a investování do cenných papírů

rating analýza

Co to je rating? Rating je hodnocení bonity subjektu. Subjektem může být samostatná osoba, firma nebo stát. My se zaměříme na rating v kontextu hodnocení rizikovosti cenných papírů. Rating pro společnosti a jednotlivé státy jsou stanoveny ratingovými agenturami. Na trhu

Číst více

Jak si ověřit společnost předtím, než koupíme její dluhopisy

Investice do dluhopisů, stejně jako jakákoliv jiná forma investování, přináší jistá rizika. V případě dluhopisů je tím největším rizikem neschopnost emitenta dostát svým závazkům. Investor, který se rozhodne investovat do dluhopisů musí tedy pečlivě zhodnotit všechna rizika s touto investicí

Číst více