Právě jsme přidali nového emitenta, Reponio! Prohlédněte si prezentaci zde, ať Vám tato příležitost neuteče.
člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
779 998 105
Po–Pá 9–18h

PRINCIPY FUNGOVÁNÍ PORTÁLU DLUHOPISOMAT

Společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179 (dále jen „Společnost“), která provozuje portálu dluhopisomat.cz (dále jen „Dluhopisomat“), upozorňuje všechny své uživatele, že Společnost neposkytuje žádnou investiční službu dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a nezastává žádnou další roli dle tohoto zákona (vypořádání obchodů, párování obchodů, burza, organizátor obchodního systému apod.). Společnost se nabízení dluhopisů na Dluhopisomatu nijak aktivně neúčastní, pouze poskytuje prostor emitentům, kteří na Dluhopisomat umisťují specifikace svých dluhopisových emisí. Dluhopisomat je informačním a inzertním webem, tedy místem, kde jsou prezentovány dluhopisy subjektů odlišných od Společnosti. Analytici Společnosti kontrolují, zda přijímané dluhopisy byly vydány dle předpisů ČR a posuzují rovněž emitenty, mohou si vyžadovat další podklady a asistovat emitentům se správou inzerce. Společnost však za obsah inzerce dluhopisů nepřebírá žádnou odpovědnost, ten je v gesci emitentů. V souvislosti s umístěním specifikace dluhopisu na Dluhopisomat a s prodejem dluhopisů přes Dluhopisomat může Společnost přijímat úplatu od emitentů. Společnost se nijak neúčastní prodeje dluhopisů, zájemci o dluhopisy navazují kontakt přímo s emitenty. Společnost není stranou žádných smluvních vztahů s uživateli Dluhopisomatu a neodpovídá za plnění povinností uživatelem či emitentem v souvislosti s prodejem dluhopisů ani jejich prodeje nijak neeviduje. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby inzerované nabídky považovali za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy realizovali např. prostřednictvím obchodníků s cennými papíry, případně aby veškeré inzerované dluhopisy a emitenty důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců.

INVESTICE DO DLUHOPISŮ

Každý investor do dluhopisů si musí být vědom toho, že investice jsou rizikovější, než např. ukládání prostředků do bankovních produktů. Mezi základní rizika patří kreditní riziko emitenta, riziko nízké likvidity investice a riziko kolísání hodnoty. Investice je vždy spojena s rizikem ztráty investovaných prostředků a rizikem nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání.