Diverzifikace

« Back to Glossary Index

Pojem diverzifikace znamená rozložení nebo rozdělení. V případě diverzifikace portfolia se pak jedná o rozumné rozdělení financí mezi více investičních příležitostí. To vám jednak umožní širší rozložení vašich finančních prostředků do různých investičních příležitostí, ale především pomůže zmírnit dopad ztráty v případě neúspěšné investice.

« Zpět do slovníku pojmů