Korunové dluhopisy

« Back to Glossary IndexKorunové dluhopisy neboli cenné papíry s nominální hodnotou 1 Kč využívaly pravidlo zákona o správě daní a poplatků, podle kterého se daň vybíraná zvláštní sazbou zaokrouhlovala na celé koruny dolů a počítala se za každý cenný papír zvlášť, tzn. že daňová povinnost byla vždy 0 Kč. Pojem se rozšířil v roce 2012 v souvislosti s emisí spořicích státních dluhopisů, kdy jejich majitelé nedostávali vyplacené úroky, ale navyšoval se jim počet držených dluhopisů. V kauze korunových dluhopisů figuroval např. i Andrej Babiš, který v letech 2012–2014 nakoupil od své firmy korunové dluhopisy za cca 1,5 miliardy Kč. V reakci na to byl zákon 1. 1. 2013 novelizován a přinesl povinnost zaokrouhlovat celkovou daňovou povinnost, namísto zaokrouhlování daně z příjmu u každého dluhopisu zvlášť. « Zpět do slovníku pojmů