Ručitelské prohlášení

« Back to Glossary Index

Ručitelské prohlášení je jednou z forem zajištění dluhopisů. Ručitelem je obvykle sám majitel společnosti nebo jiná hluboce zainteresovaná osoba, popř. mateřská společnost. Pokud dojde k tomu, že se emitent zpozdí se splácením výnosů, investor může písemnou žádostí vyzvat ručitele, aby jeho výnosy z dluhopisů splatil on.

« Zpět do slovníku pojmů