Úrokové riziko

« Back to Glossary Index

Úrokové riziko vyjadřuje pohyb úrokových sazeb. Např. při růstu úrokových sazeb mají čisté ceny dluhopisů tendenci klesat. Tomu se lze vyhnout držením dluhopisů až do data jejich splatnosti. Pokud emitent dostojí svému závazku, je čistá cena v době splatnosti rovná jmenovité hodnotě dluhopisu – s tou je investor v době nákupu seznámen a přesně tak ví, jakou částku v den splatnosti dostane. Nemusí se tak zabývat náhlou změnou ceny dluhopisu v důsledku pohybu úrokových sazeb.

« Zpět do slovníku pojmů