Zelené dluhopisy

« Back to Glossary Index

Zelené dluhopisy, anglicky green bonds, mohou být vydány pouze za účelem financování a podpory tzn. „zelených projektů“, které si kladou za cíl zlepšit životní prostředí. Typickým příkladem je výstavba větrných či solárních elektráren, výroba ekologických paliv nebo zalesňování krajiny. Jejich výnos nepodléhá zdanění.

« Zpět do slovníku pojmů