Právě jsme přidali nového emitenta, Reponio! Prohlédněte si prezentaci zde, ať Vám tato příležitost neuteče.
člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
730 701 609
Po–Pá 9–18h

PREZENTACE EMITENTA

CEE Real Estate a.s.

ZAINVESTOVÁNO  20 %
?
Znamená, jaký objem dluhopisů emitent/společnost již úspěšně prodala (vyjádřeno v % z celkového objemu emise).
9.800.000 Kč
50.000.000 Kč
INVESTORŮ
?
Znamená, kolik lidí si již koupilo dluhopisy daného emitenta/společnosti.
44
ROČNÍ ÚROK
?
Znamená, jakým úrokem budou úročeny vklady investorů. Úrok = výnos pro investora (vždy p.a.).
6.5 %
MINIMÁLNÍ INVESTICE
?
Znamená, v jakém minimálním objemu si může investor koupit dluhopisy emitenta/společnosti.
50.000 Kč
SPLATNOST
?
Znamená, za jakou dobu jsou splatné dluhopisy, a tudíž za jakou dobu vyplatí emitent/společnost investorovi na účet zpět jeho investici/vklad.
4.2 let
VYPLATILI JSME  18 %
?
Znamená, že emitent/společnost úspěšně vyplatila výnosy investorům za období od vydání dluhopisové emise až do dnešního dne. 100% bude naplněno v okamžiku, kdy dojde k výplatě posledních výnosů dle emisních podmínek emitenta (zpravidla spolu s celkovou splatností dluhopisu).
Další výplata 15. 1. 2022
?
Znamená, že toto je nejbližší příští termín, kdy emitent/společnost bude vyplácet investorům výnosy (zpravidla však mají emitenti/společnosti v emisních podmínkách uvedeno, že výnosy vyplácejí do 10 dní od těchto termínů).
Nezávazně objednat dluhopis

Telefonicky Vás zkontaktuje operátor Dluhopisomatu a propojí Vás s emitentem.

50000 Kč
50000 Kč
ODESLÁNO

Vaše nezávazná poptávka byla přijata.

Buďte prosím na telefonu, do 10 minut Vám zavolá zástupce Dluhopisomatu a propojí Vás s emitentem.

ROZUMÍM
O SPOLEČNOSTI

Čím se společnost zabývá?

Společnost CEE Real Estate a.s. se specializuje na výkup nemovitostí a investičních celků, které jsou obvykle zatíženy nějakou právní vadou nebo je chce vlastník rychle prodat. Proto je cena mnohdy výrazně nižší, než by byla obvyklá tržní cena při pomalém prodeji nezatížené nemovitosti. Ve spolupráci se skupinovou advokátní kanceláří AK Vinohradská se následně nemovitosti právně očišťují a zbavují dluhů, dále rekonstruují a následně spravují společností přímo nebo jsou nabídnuty k prodeji, případně k pronájmu. Převážně se vykupují komerční nemovitosti a investiční celky s očekáváním budoucí prodejní ceny převyšující 20 mil. Kč.

Z nemovitostí, které zůstávají ve správě, vytváří společnost vlastní portfolio investičních nemovitostí. To je utvářeno z těch nejlukrativnějších nemovitostí, které jsou jak z hlediska stavu, tak z hlediska lokality, vhodné k držbě a následnému bezproblémovému pronájmu. Hodnota aktiv společnosti dle auditované mezitímní účetní závěrky za r. 2021 činí 71,3 mil. a závazky jsou pouze 31,3 mil Kč.

Přejít na web společnosti ZDE.

Společnost byla založena roku 2017 v reakci na úspěšné fungování partnerské společnosti CFG Real Estate, která se dlouhodobě zabývá výkupy rezidenčních nemovitostí. Smyslem založení společnosti CEE Real Estate proto bylo využít know how z výkupů rezidenčních nemovitostí CFG Real Estate a rozšířit tak stávající obchodní model o výkupy komerčních nemovitostí a větších investičních celků.

S tím, jak se společnosti daří navyšovat počty výkupů nemovitostí a tím i neustále zvětšovat své vlastní portfolio nemovitostí, se často stává, že se v některých okamžicích na trhu naskytne možnost koupě více zajímavých nemovitostí najednou, případně koupě nějaké mimořádně hodnotné nemovitosti. V takovém případě se společnost spojuje s externími investory, kteří takové nemovitosti pomáhají dofinancovat. A právě proto, aby společnost nemusela využívat k financování externí partnery a aby si mohla dovolit pohodlně kdykoliv využít dobré příležitosti ke koupi nemovitosti, vydává svou dluhopisovou emisi.

Emisní prospekt ke stažení ZDE.

Sídlo společnosti:
CEE Real Estate a.s.
Vojtěšská 211/6
110 00  Praha 1
IČ: 05895464

Management

Ing. Petr Cimala je ekonom a zkušený investor. V průběhu let aktivně investoval na světových trzích, věnoval se různým podnikatelským projektům i novým trendům digitálních měn. Nyní se jako partner investiční skupiny CFG plně věnuje jejímu dynamickému rozvoji.

JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D., právník s mezinárodní advokátní praxí. Je partnerem investiční skupiny CFG a zakladatelem advokátní kanceláře AK Vinohradská, která se specializuje se na právo kapitálového trhu, regulaci investičních fondů a problematiku private equity a offshore struktur.

Ing. Věra Koubová má dlouholetou manažerskou praxi v oblasti financí, bankovnictví a HR. Dříve působila na pozici členky představenstva Českomoravské stavební spořitelny. Ve skupině CFG  zastává pozici senior managera zodpovědného za strategický rozvoj, HR a IT projekty.

PROČ KOUPIT TENTO DLUHOPIS

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Emisní prospekt schválený ČNB.
 • Již jednou úspěšně upsaná emise s pozitivní referencí od 22 investorů.
 • Roční obrat přesahující 40 mil. Kč.
 • Hodnota aktiv přesahující 63 mil. Kč.
 • Veškeré transakce, které společnost provádí, jsou vždy zajištěné nemovitostí.

Na co chce společnost peníze využít? 

 • Rozšíření vlastního portfolia investičních nemovitostí.
 • Financování koupě hodnotnějších nemovitostí.

Záruky investorů:

 • Veškeré transakce, které společnost provádí, jsou vždy zajištěny nemovitostí.
 • V případě jakéhokoliv sporu či potřeby konzultace je investorům Dluhopisomatu k dispozici naše vlastní advokátní kancelář AK Vinohradská s.r.o. 
 • Koupi dluhopisů je možné spojit s osobní prohlídkou prostor společnosti a se seznámením s managementem.

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 4 roky.
 • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde 1 625 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Kdykoliv máte možnost předčasně odprodat společnosti svůj dluhopis (všechny výnosy Vám zůstávají).
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, po 4 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 4 roky 26 000 Kč (před zdaněním 15 %).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v níže přiložené kalkulačce.
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výsledky hospodaření

Klíčové finanční ukazatele v Kč 2017 2018 2019
Aktiva 51 990 000 81 850 000 63 636 000
Obrat 4 614 000 7 268 000 40 072 000
Výsledek hospodaření 205 000 1 609 000 1 798 000

Informace o společnosti z Justice.cz k zobrazení ZDE.

Finanční výkazy

Ostatní dokumenty

Propagační sdělení

Schválení prospektu ze strany ČNB nemá být chápáno jako potvrzení emitenta nebo kvality dluhopisů, které jsou jako cenné papíry nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Potenciální investor by měl provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do dluhopisů.“

Potenciální investor by měl svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v prospektu, ale i na základě případných dodatků k němu, aby tak plně pochopil potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.“

Rozhodnutím o schválení prospektu ČNB osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.“

CEE Real Estate IX/2024
Emitent
CEE Real Estate a.s.
Název emise
CEE REAL ESTATE II/2026
Datum emise
25.11.2020
Datum splatnosti
28.2.2026
Jmenovitá hodnota 1ks
50.000 Kč
Úroková sazba
6.5 % p.a.
Výplata úroku
čtvrtletně
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
ISIN
CZ0003528929
Minimální investice
50.000 Kč