EnergyCloud Technology

Společnost je výrobce řídící a výkonové elektroniky a dlouhodobě se věnuje výzkumu a vývoji energetického hospodářství s využitím baterií.

EnergyCloud Technology

Společnost je výrobce řídící a výkonové elektroniky a dlouhodobě se věnuje výzkumu a vývoji energetického hospodářství s využitím baterií.

ROČNÍ ÚROK
?
Znamená, jakým úrokem budou úročeny vklady investorů. Úrok = výnos pro investora (vždy p.a.).
10 %
MINIMÁLNÍ INVESTICE
?
Znamená, v jakém minimálním objemu si může investor koupit dluhopisy emitenta/společnosti.
50 000 Kč
SPLATNOST
?
Znamená, za jakou dobu jsou splatné dluhopisy, a tudíž za jakou dobu vyplatí emitent/společnost investorovi na účet zpět jeho investici/vklad.
2.9 let
ZAINVESTOVÁNO  2 %
?
Znamená, jaký objem dluhopisů emitent/společnost již úspěšně prodala (vyjádřeno v % z celkového objemu emise).
počet investorů: 4
450 000 Kč
24 000 000 Kč
Poskytneme Vám detailní informace

Zavoláme vám, vysvětlíme proces pořízení dluhopisu a předáme kontakt emitentovi

50000 Kč
50000 Kč
ODESLÁNO

Vaše nezávazná poptávka byla přijata.

Buďte prosím na telefonu, do 10 minut Vám zavolá zástupce Dluhopisomatu a propojí Vás s emitentem.

ROZUMÍM

Krytí dluhopisů je následující:

PROČ KOUPIT TENTO DLUHOPIS

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Atraktivní pevné zhodnocení ve výši 10 % p.a. s pravidelnou kvartální výplatou.
 • Společnost vyrábí jedinečné produkty v ČR i Evropě a má vlastní vývoj i výrobu.
 • Hodnota podílu v dceřiných společnostech skupiny EnergyCloud, a.s, mezi které EnergyCloud Technology s.r.o. patří, byla v roce 2023 nezávislým znaleckým posudkem oceněna na 1,2 miliardy Kč.
 • Stabilita – obrat skupiny EnergyCloud v roce 2023 byl přes 600 milionů Kč a zisk přes 100 milionů Kč.
 • Podnikání na silném rostoucím trhu – Globální trh bateriových úložišť bude konstantně růst s meziročním geometrickým průměrným růstem 14 %.

Záruky investorů:

 • 23 let úspěšné historie skupiny EnergyCloud.
 • Představitelé společnosti mají bohaté zkušenosti v oblasti podnikání.
 • Diversifikace – zdroje příjmů společnosti jsou z více oblastí podnikání (vývojové projekty, výroba a prodej, instalace a realizace, komerční projekty), různých segmentů (Retail, SVJ/BD, Firmy) a různých lokalit (ČR, zahraničí).
 • V případě prodlení nebo úpadku společnosti jsou práva investorů hájena Agentem pro zajištění.
 • K zajištění emise byl sepsán notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti.
 • Koupi dluhopisů je možné spojit s osobní prohlídkou prostor vývoje a výroby společnosti v Plzni

Na co chce společnost využít peníze z nové emise?

Dluhopisy jsou vydávány za účelem financování vývoje, výroby a prodeje chytrých českých fotovoltaických elektráren s bateriovým úložištěm.

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 3 roky.
 • Každý kvartál Vám na běžný účet automaticky přijde částka 2 125 Kč ponížená o daň z příjmů fyzických osob (v aktuálně platné sazbě 15%).
 • Po 3 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 3 roky 25 500 Kč ponížený o daň z příjmů fyzických osob (v aktuálně platné sazbě 15%).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v naší kalkulačce.
O SPOLEČNOSTI

Čím se společnost zabývá?

Společnost je výrobce řídící a výkonové elektroniky a dlouhodobě se věnuje výzkumu a vývoji energetického hospodářství s využitím baterií.

Společnost je na špici vývoje v nové oblasti vodíkové technologie a v loňském roce společně s Ústavem jaderného výzkumu Řež instalovala vodíkový elektrolyzér a palivový článek v sídle společnosti EnergyCloud, a.s. v Plzni.

Na rozdíl od ostatních jen montážních firem, které si ze skladu koupí typicky čínské zařízení den před realizací a nenesou tedy finanční zátěž je společnost výrobcem, a musí financovat nákup materiálu, součástek a výrobu, což je zároveň výhoda. Vyráběná zařízení mají tyto výhody:

   1. Jediná společnost v ČR, která zařízení skutečně vyvíjí i vyrábí a její zařízení je optimalizované pro české podmínky. Nabízí servis po celé ČR, a to až
na úroveň součástek a dohledové centrum až na úroveň jednotlivých komponentů (např. bateriových článků). Například data o fungování zařízení se neposílají do Číny apod.

 2. Výrazně lepší fungování zařízení ve srovnání se všemi ostatními zařízeními dovezenými typicky z Číny

 • fyzická stoprocentní asymetrie (nevyhazujete až dvě třetiny vyrobené elektřiny oknem do přetoků)
 • dc sběrnice z panelů až do baterie – tzn. bezeztrátové nabíjení
 • zpracování nízkých odběrů (konkurence pracuje od 200 W, tzn. i když má uživatel plnou baterku, tak nabíjení mobilu, lednička apod nejde z baterie, ale ze sítě a jen tato drobnost, např. 200 W krát 10 let krát 8Kč je 55 000 Kč zbytečně zaplacené za odběr ze sítě
 • nízká vlastní spotřeba na provoz (vnitřně zařízení pracuje na 800 V – konkurence 200-250 V – ztráty klesají kvadraticky s růstem napětí)
 • jedinečný start ze tmy – autonomní obnovení činnost a mnoho dalších výhod.

   3. Delší záruky – 10 000 cyklů u baterie – uživatel si kupujete zařízení na desítky let.

   4. Hezký design – vše v jednom bez vyčnívajících kabelů, hloubka jen 25 cm, takže zařízení může stát v chodbě, v garáži a celkově nezavazí.

Přejít na web společnosti ZDE.

Tento nový trh bude sice zpočátku dosahovat jen 1,6 mld. USD, ale s geometrickým průměrným meziročním růstem 33 %. Zároveň se jedná o technologii, která umocňuje výhody bezemisní výroby elektrické energie z fotovoltaických elektráren tím, že umožňuje tuto zelenou energii uskladnit na pozdější období, např. letní sluneční energii využít až v zimě.

Trh střešních solárních elektráren má v roce 2030 dosáhnout hodnoty 398,3 mld. USD, a to představuje geometrický průměrný meziroční růst o 17 %.

Společnost je maximálně transparentní – investorům umožňuje navštívit prostory vývoje i výroby v Plzni.

Emisní podmínky ke stažení ZDE.

Sídlo společnosti:

Valentinská 1061/6 Staré město, 110 00 Praha 1

IČO: 17186927

 

Klíčoví lidé

Ing.  Michal Brabec
Director of Business Development

Michal Brabec má bohaté zkušenosti s byznys developmentem v mezinárodním prostředí. Zkušenosti získal během téměř dvacetiletého působení ve společnostech Lenovo, IBM a Intel. Jeho úkolem bylo založit fotovoltaickou divizi ve společnosti EnergyCloud včetně zřízení jednotlivých oddělení včetně interního a externího prodeje, péče o zákazníky a backoffice. Dále řídit každodenní provoz prodeje, marketingu, distribuce, dodávek projektů a realizací.