Podle čeho prověřujeme emitenty?

Naším sítem projde ze zkušenosti 1 z 10 společností.

Je pro nás nanejvýš důležité, aby byli na Dluhopisomatu zveřejněni vždy jen ti emitenti, kteří jsou solventní, bonitní, jejichž majitelé drží dohody a jsou schopni dostát svým závazkům vůči investorům.

Prověrku společnostní provádí:

Ing. Petr Cimala
FOUNDER
Ing. Martin Měřička
HEAD OF ANALYST
Vojtěch Jeřábek
ANALYST

Podle čeho tedy provádíme prověrku jednotlivých společností?

Soft kritéria:

Média, sociální sítě

 • Posuzujeme informace o emitentovi a propojených společnostech, majitelích, případně managementu, a to jak na internetu, tak obecně v médiích.

Prezentace/otevřenost emitenta

 • Posuzujeme prezentaci emitenta/projektu (v případě SPV mateřské společnosti) na internetu.
 • Posuzujeme prezentační materiály (otevřenost a úplnost informací včetně přiznaných rizik).
 • Posuzujeme veřejně prezentované materiály (zejména dokumenty v obchodním rejstříku).

Spolehlivost/důvěryhodnost emitenta

 • Prověřujeme podnikatelskou historii majitelů i managementu.
 • Prověřujeme sídla a pobočky společnosti.
 • Prověřujeme historii emitenta (mateřské společnosti/projektu).
 • Posuzujeme postavení/známost emitenta na trhu – zda je to významný hráč na trhu nebo inovátor přinášející nové postupy fungující na jiných trzích apod.

Management emitenta

 • Posuzujeme zkušenosti/kompetence managementu/majitelů v podnikání (úspěšně zrealizované projekty apod.).
 • Posuzujeme zkušenosti/kompetence managementu/majitelů z oblasti vydávání dluhopisových emisí (účast/realizace na podobných projektech apod.).
 • Prověřujeme historii managementu/majitelů z pohledu rizik/podezřelých podnikatelských aktivit.
 • Posuzujeme stabilitu managementu (např. časté změny jsou nežádoucí).

Účel emise

 • Posuzujeme účel emise (nový podnikatelský záměr/posílení aktuálního podnikání/změna struktury financování apod.).
 • Posuzujeme reálnost odhadů ekonomického přínosu emise.
 • Posuzujeme emisní podmínky emitenta.

Finální rozhodnutí

Finální slovo, zda emitenta zařadíme na Dluhopisomat či nikoliv, má vždy majitel společnosti, Ing. Petr Cimala. Naší misí je umožnit investorům zajímavě zhodnotit své peníze koupí některého z dluhopisů společností, které jsou na Dluhopisomatu zveřejněné. Proto problematice výběru dáváme speciální pozornost, jelikož chceme odvést tu nejlepší práci, aby byli investoři s nabídkou vždy spokojení.

Na co si dát pozor

Z naší dnes jíž čtyřleté zkušenosti se nikdy nestalo, že by nějaký emitent nedostál svým závazkům nebo nevyplatil výnosy. To nás utvrzuje v tom, že kritéria pro výběr emitentů jsou správná a daří se nám vybírat opravdu kvalitní společnosti. Bohužel, může se stát, že i přes naši poměrně náročnou prověrku společností některá z nich bude mít v budoucnu finanční potíže a svým závazkům nedostojí. My posuzujeme společnosti pouze na vstupu, ale do průběhu jejich podnikání již nevidíme. Proto musíme upozornit, že z toho důvodu vždy vzniká pro investora určité riziko, že společnost svým závazkům nedostojí. Zároveň musíme upozornit, že Dluhopisomat ani majitelé společnosti Klub investorů a traderů s.r.o. neručí za výběr emitentů, ani za případné ztráty investorů. Děláme však maximum proto, abychom toto riziko omezili na minimum.

RÁDI ZODPOVÍME VAŠE DOTAZY

Chcete poradit s dluhopisy?

Mé jméno je Ondřej Vališík a stojím za vedením Dluhopisomatu. Neváhejte se na mě proto obracet s jakýmikoliv Vašimi dotazy. Pokud Vás zajímá více, zastavte se u nás na šálek dobré kávy v centrále v Praze.

Ondřej Vališík, MSc, MBA
EXECUTIVE HEAD

Mé jméno je Ondřej Vališík a stojím za vedením Dluhopisomatu. Neváhejte se na mě obracet s jakýmikoliv Vašimi dotazy. Pokud Vás zajímá více, zastavte se u nás na šálek dobré kávy v centrále v Praze.

RÁDI ZODPOVÍME VAŠE DOTAZY

Chcete poradit s dluhopisy?