Dluhopisomat video

Za výnosy si užijte třeba dovolenou

Dluhopisy jsou cenné papíry vyjadřující závazek emitenta (vydavatele dluhopisů) vůči věřiteli (investorovi), tedy vám. Nákupem dluhopisů půjčujete své peníze konkrétní firmě a za to na oplátku získáváte pravidelné výnosy, Jednotlivé druhy dluhopisů se liší jak podmínkami jejich nákupu a prodeje, tak délkou splatnosti a výší výnosů.