Nová investiční příležitost FAETON s. r. o. - zhodnocení 8,2 % ! Prohlédněte si prezentaci zde, ať Vám tato příležitost neuteče.

Vstupní

hodnocení emitenta

500 000 000 Kč

pro naše emitenty

Profesionální přístup,

který oceníte

26+ úspěšně

upsaných emisí

Právní služby

Ačkoliv jsme národ brouků Pytlíků, zde se postupovat svépomocí nemusí vyplatit. Rádi vám poskytneme odbornou pomoc a naši partnerskou právní kancelář AK Vinohradská, která vás celým procesem provede snadno a rychle a sestaví vám emisi na klíč.

V rámci právních služeb naší partnerské kanceláře získáte komplexní služby, jako například:

  • Založení právnické osoby pro emisi dluhopisů, tradičně ve formě s. r. o.
  • Získání LEI (unikátní identifikační kód entit obchodovaných na finančních trzích)
  • Podání žádosti o přidělení ISIN (unikátní identifikátor emise dluhopisů) k CDCP
  • Kompletní sepsání emisních podmínek
  • V případě nadlimitní veřejné emise dluhopisů příprava prospektu a jeho schválení u ČNB
  • Příprava zajišťovacích instrumentů (ručitelská prohlášení, zástavy, notářské zápisy ad.)

Číst více

Produkce video medailonku

Doba se neustále zrychluje a investoři jsou stále méně ochotní číst dlouhé propagační texty, které máte uvedené u své emise dluhopisů. Proto je třeba vybočit z řady a zaujmout je zcela jinak, zaujmout je něčím svěžím a originálním. Nabízí se například vytvoření poutavého video medailonku, který během cca 3 minut představí vás i vaší emisi, upoutá investora a získá ho na vaši stranu.

Pro tyto účely disponujeme profesionálním produkčním týmem a špičkovou natáčecí technikou.

S tím vším za vámi zajedeme a během jednoho produkčního dne natočíme podle předem připraveného scénáře dostatek materiálu. Ten je po dobu cca 7 dní stříhán, upravován a doplňován o grafické prvky tak, aby z něj vzniklo poutavé video, které vám zajisti stabilní přísun finančních prostředků od investorů.

Číst více

Příprava a tisk bondů

Také znění dluhopisu a jeho přesná podoba jsou upravovány zákonem. Abychom vám ušetřili hodiny strávené studiem příslušných zákoníků a právních norem, rádi pro vás návrh znění dluhopisu připravíme.

Následně společně sladíme konkrétní design dluhopisu tak, aby se vám co nejvíce líbil. Výsledný produkt odešleme do tiskárny cenin, se kterou za vás vyřídíme veškeré formální náležitosti a vykomunikujeme tisk bondů dle Vašich představ.

Číst více

Distribuce a prodej emise

Naše služby jsou komplexní, proto vydáním emise a přípravou propagačních materiálů naše vzájemná spolupráce končit nemusí. V případě zájmu vám zajistíme i distribuci a prodej vašich dluhopisů.

Za tím účelem používáme primárně prezentaci na našem portále Dluhopisomat.cz. Zde vám vytvoříme atraktivní prezentaci přesně na míru, na kterou směřujeme výkonnostní marketing.

Pro vaši propagaci využíváme i mailingové kampaně a zveřejňujeme PR články o vaší firmě v rámci partnerských webů a periodik. Prostřednictvím vlastního call centra nabídneme vaše dluhopisy našemu investorskému kmeni. Externích distribuční kanály pak osloví s vaší nabídkou široké spektrum investorů.

Díky tomu se nemusíte o prodej a distribuci dluhopisů vůbec starat a máte tak daleko více času a energie pro rozvoj svého podnikání.

Číst více

Systém na správu emise a investorů

Úspěšným prodejem celé emise práce emitenta ani zdaleka nekončí. Po celou dobu až do splatnosti je třeba být s investory v kontaktu, pravidelně jim zasílat výnosy, sdělovat jim novinky, odvádět srážkovou daň na příslušné správní orgány a zajišťovat další procesní kroky, které vás naplno zaměstnají po dobu zbývajících několika let, než dojde ke splatnosti dluhopisů.

Nejeden emitent si na tomto již vylámal zuby! Proto jsme vyvinuli svůj vlastní program pro správu dluhopisových emisí a investorů, který sníží administrativu a čas s ní spojený na minimum. Veškeré procesy jsou automatizovány a vyžadují pouze dílčí dohled a váš zásah.

Tento systém navíc disponuje modulem online prodeje dluhopisů, kdy si investoři mohou kupovat vaše dluhopisy online, přičemž veškeré procesy jsou zcela automatizované a o investorovi se často dozvíte až při připsání peněz na váš účet.

Číst více

Výkon agenta pro zajištění

Agent pro zajištění – agent s právem pomáhat. Tento zajišťovací instrument je mezi investory stále více vyhledáván a emise, které jsou jím opatřeny, se těší většímu zájmu investorů a jsou rychleji rozprodány.

Agenta pro zajištění si můžete představit jako jakéhosi mediátora mezi emitentem a investory.

Půjde-li vše podle plánu, nebude agent po celou dobu emise potřeba. Avšak v případě, kdy se dostanete do potíží se splácením svých závazků, vám agent pro zajištění poskytne potřebné rady a pomoc.
Zároveň za vás komunikuje se všemi investory a předává jim informace o vývoji situace. Vám tak ušetří moře času a starostí, které byste měli s oslovováním každého investora zvlášť.

Číst více