Vstupní hodnocení

emitenta

26+ úspěšně

upsaných emisí

500 000 000 Kč

pro naše emitenty

Profesionální přístup

který oceníte

Právní služby

Ačkoliv jsme národ Brouků Pytlíků, zde se postupovat svépomocí nemusí vyplatit. Partnerská advokátní kancelář AK Vinohradská s.r.o. vás v případě vašeho zájmu celým procesem provede.

V rámci právních služeb získáte komplexní služby, jako například:

  • Založení právnické osoby pro emisi dluhopisů, tradičně ve formě s. r. o.
  • Získání LEI (unikátní identifikační kód entit obchodovaných na finančních trzích)
  • Podání žádosti o přidělení ISIN (unikátní identifikátor emise dluhopisů) k CDCP
  • Kompletní sepsání emisních podmínek
  • V případě nadlimitní veřejné emise dluhopisů příprava prospektu a jeho schválení u ČNB
  • Sepsání zajišťovacích instrumentů (ručitelská prohlášení, zástavy, notářské zápisy ad.)

Číst více

Systém na správu emise a investorů Jamesapp

Úspěšným prodejem celé emise práce emitenta ani zdaleka nekončí. Po celou dobu až do splatnosti je třeba být s investory v kontaktu, pravidelně jim zasílat výnosy, sdělovat jim novinky, odvádět srážkovou daň na příslušné správní orgány a zajišťovat další procesní kroky, které vás naplno zaměstnají po dobu zbývajících několika let, než dojde ke splatnosti dluhopisů.

Nejeden emitent si na tomto již vylámal zuby! Pro správu dluhopisových emisí a investorů je k dispozici program JAMES, který sníží administrativu a čas s ní spojený na minimum. Veškeré procesy jsou v něm automatizovány a vyžadují pouze dílčí dohled a váš zásah.

Tento systém navíc disponuje modulem online prodeje dluhopisů, kdy si investoři mohou kupovat vaše dluhopisy online, přičemž veškeré procesy jsou zcela automatizované a o investorovi se často dozvíte až při připsání peněz na váš účet. Vyzkoušejte aplikaci jamesapp.cz, která vám s výše uvedenými aktivitami pomůže a vy tak budete mít více času na ostatní aktivity provozu firmy.

Číst více

Produkce video medailonku

Doba se neustále zrychluje a investoři jsou stále méně ochotní číst dlouhé propagační texty, které máte uvedené u své emise dluhopisů. Proto je třeba vybočit z řady a zaujmout je zcela jinak, zaujmout je něčím svěžím a originálním. Nabízí se například vytvoření video medailonku, který během cca 3 minut představí vás i vaší emisi.

Pro tyto účely disponujeme profesionálním produkčním týmem a špičkovou natáčecí technikou.

S tím vším za vámi zajedeme a během jednoho produkčního dne natočíme podle předem připraveného scénáře dostatek materiálu. Ten je po dobu cca 7 dní stříhán, upravován a doplňován o grafické prvky tak, aby z něj vzniklo profesionálně zpracované video.

Číst více

Příprava a tisk bondů

Také znění dluhopisu a jeho přesná podoba jsou upravovány zákonem. Abychom vám ušetřili hodiny strávené studiem příslušných zákoníků a právních norem, rádi pro vás návrh znění dluhopisu připravíme.

Následně společně sladíme konkrétní design dluhopisu tak, aby se vám co nejvíce líbil. Výsledný produkt odešleme do tiskárny cenin, se kterou za vás vyřídíme veškeré formální náležitosti a vykomunikujeme tisk bondů dle vašich představ.

Číst více

Inzerce a distribuce dluhopisů

Vydáním emise a přípravou propagačních materiálů naše vzájemná spolupráce končit nemusí. V případě zájmu vám poskytneme inzertní prostor na portálu dluhopisomat.cz.

Pro vaši propagaci využíváme i mailingové kampaně a zveřejňujeme PR články o vaší firmě v rámci partnerských webů a periodik.

Poté, co se vám podaří upsat dluhopisy, můžeme pro vás zajistit administrativní služby v podobě distribuce prodaných dluhopisů, díky čemuž se nemusíte o distribuci dluhopisů vůbec starat a máte tak daleko více času a energie pro rozvoj svého podnikání.

Číst více

Výkon agenta pro zajištění

Agent pro zajištění – agent s právem pomáhat. Tento zajišťovací instrument je mezi investory stále více vyhledáván a emise, které jsou jím opatřeny, se těší většímu zájmu investorů

a jsou rychleji rozprodány. Agenta pro zajištění si můžete představit jako jakéhosi mediátora mezi emitentem a investory.

Půjde-li vše podle plánu, nebude agent po celou dobu emise potřeba. Avšak v případě, kdy se dostanete do potíží se splácením svých závazků, vám agent pro zajištění poskytne potřebné rady a pomoc.
Zároveň za vás komunikuje se všemi investory a předává jim informace o vývoji situace. Vám tak ušetří moře času a starostí, které byste měli s oslovováním každého investora zvlášť.

Číst více