MNSG.eu HOLDING a.s.

Účelem emise je získání prostředků na nákup a rekonstrukci nemovitostí v oblasti katastrálního území Předlice, Trmice, Ústí nad Labem.

MNSG.eu HOLDING a.s.

Účelem emise je získání prostředků na nákup a rekonstrukci nemovitostí v oblasti katastrálního území Předlice, Trmice, Ústí nad Labem.

ROČNÍ ÚROK
?
Znamená, jakým úrokem budou úročeny vklady investorů. Úrok = výnos pro investora (vždy p.a.).
12 %
MINIMÁLNÍ INVESTICE
?
Znamená, v jakém minimálním objemu si může investor koupit dluhopisy emitenta/společnosti.
10 000 Kč
SPLATNOST
?
Znamená, za jakou dobu jsou splatné dluhopisy, a tudíž za jakou dobu vyplatí emitent/společnost investorovi na účet zpět jeho investici/vklad.
2.6 let
ZAINVESTOVÁNO  91 %
?
Znamená, jaký objem dluhopisů emitent/společnost již úspěšně prodala (vyjádřeno v % z celkového objemu emise).
počet investorů: 111
21 730 000 Kč
24 000 000 Kč
Nezávazně objednat dluhopis

Zavoláme vám, vysvětlíme proces pořízení dluhopisu a předáme kontakt emitentovi

10000 Kč
10000 Kč
ODESLÁNO

Vaše nezávazná poptávka byla přijata.

Buďte prosím na telefonu, do 10 minut Vám zavolá zástupce Dluhopisomatu a propojí Vás s emitentem.

ROZUMÍM

Krytí dluhopisů je následující:

PROČ KOUPIT TENTO DLUHOPIS

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Atraktivní výnos 12 % p. a. s pravidelnou kvartální výplatou.
 • Velmi kvalitně zajištěná emise, kde hodnota LTV nesmí přesáhnout 50%.
 • Společnost má silnou kapitálovou strukturu a zkušený management.
 • v oblasti Předlic – Ústí nad Labem, je výrazný potenciál pro koupi nemovitostí v nižších cenových relacích, nežli je tomu u nemovitostí v blízkém okolí.
 • Společnost má řadu významných obchodních partnerů a spolupracujících subjektů a investorů

Na co chce společnost využít peníze z nové emise?

Finanční prostředky z emise budou využity na financování akvizice nemovitostí a jejich rekonstrukcí. Díky rekonstrukci stávajících nemovitostí v majetku společnosti dojde k podstatnému zvýšení aktiv a tím i ke zvýšení zajištění investovaných prostředků.

Záruky investorů:

 • Emitent se zavázal, že emisí získané finanční prostředky použije k akvizici nemovitostí a k nákupu materiálu a služeb na rekonstrukci.
 • Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením jednatele společnosti.
 • Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením společnosti DCO Investment a.s., která má majetek v pohledávkách v hodnotě 146 milionu.
 • V případě prodlení nebo úpadku společnosti jsou práva investorů hájena Agentem pro zajištění AK Vinohradská.
 • Emitent se zavázal do 30 dnů od podpisu emisních podmínek zajistit nemovitost v hodnotě alespoň 8 mil. Kč.
 • Emitent se zavazuje, že hodnota jednotlivých předmětů zástavy bude v souhrnu vždy minimálně dvojnásobek objemu finančních prostředků, které byly vybrány z této emise a s kterými bude emitentem jakkoli disponovat. Emitent tak zajistí, že v rozhodném období bude hodnota LTV vždy dosahovat maximálně 50 %.
 • K zajištění emise byl sepsán notářský zápis.

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 10 dluhopisů o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 3 roky.
 • Každý kvartál Vám na běžný účet automaticky přijde 3 000 Kč ponížená o daň z příjmů fyzických osob (v aktuálně platné sazbě 15%)
 • Po 3 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 3 roky 36 000 Kč ponížený o daň z příjmů fyzických osob (v aktuálně platné sazbě 15%).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v naší kalkulačce.
O SPOLEČNOSTI

Čím se společnost zabývá?

MNSG.eu HOLDING a.s. je developerskou společností, která se specializuje na výstavbu a rekonstrukce nemovitostí v okolí města Ústí nad Labem, Předlic a Trmic. 
Důvod, proč se společnost rozhodla pro development a prodej nemovitostí v oblasti Předlic – Ústí nad Labem, je ten, že v této oblasti je poměrně výrazný potenciál pro koupi nemovitostí ve výrazně nižších cenových relacích, nežli je tomu u nemovitostí v blízkém okolí. Již nyní hodnota nemovitostí, před jejich rekonstrukcí, roste násobně více, nežli je tomu u nemovitostí v ostatních krajských městech. Důvodem tohoto jevu jsou vysoké hodnoty bydlení v Praze a okolí, kupní síla se tak musí orientovat do ostatních krajských měst, které však nejsou daleko od Prahy coby zásadního pracovního trhu, jako je tomu v případě Ústí nad Labem.

Přejít na web společnosti ZDE.

Ústí nad Labem je městem strategicky položeném mezi Prahou a Drážďanami, které leží v dojezdové vzdálenosti. Zároveň Předlice jsou poslední částí města, které nejsou v drtivé zrekonstruované, společnost MNSG.eu HOLDING a.s. kupuje většinu z nemovitostí v této oblasti a bude tak schopna dát této oblasti jednotný architektonický vzhled a proměnit tuto oblast v žádanou lokalitu. Tato oblast je přitom strategicky položena i v rámci města Ústí nad Labem, kdy v dochozí vzdálenosti je velké nákupní centrum, jezero Milada a vlastní centrum města Ústí nad Labem.

Emisní podmínky ke stažení ZDE.

Klíčoví lidé

Mgr. Michal Dittrich, Ph.D.
Člen správní rady

Advokát a developer Mgr. Michal Dittrich, Ph.D. působí v holdingu jako člen správní rady odpovědný za projektové řízení, obchod a právní support. Za dobu svého působení sestavil tým špičkových odborníků, kteří společně realizovali již řadu developerských projektů. Během svého studia získal zkušenosti z mezinárodního prostředí v Německu a následně v mezinárodní firmě sídlící v Praze v oblasti převodu nemovitostí. V Advokátní kanceláři DITTRICH & CO tvoří tým s více než 9 letou praxí v oboru se zaměřením na osobní a obchodní právo. Lektorské činnosti se věnuje na Západočeské univerzitě v Plzni, Bankovním institutu vysoká škola a Vysoké škole Karlovy Vary.

JUDr. Markéta Dittrich Neklová, Ph.D.
Jediný akcionář

JUDr. Markéta Dittrich Neklová, Ph.D. se v MNSG.eu podílí na řízení procesů, včetně administrace a právní stránky věci. Má za sebou patnáct let praxe v oblastech občanského práva, práva obchodních korporací, pracovního práva a správního práva. Během své kariéry získala rozsáhlé zkušenosti se zastupováním jak tuzemských, tak zahraničních klientů při vyjednávání a uzavírání obchodů v České republice. Její expertíza zahrnuje i zastupování klientů před českými soudy a v rozhodčím řízení. Dříve působila na manažerské pozici ve společnosti Česká spořitelna, a.s., kde měla na starosti přípravu smluv k úvěrovým produktům banky pro korporátní klientelu. Současně zastává pedagogickou pozici na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni, konkrétně na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výsledky hospodaření

Klíčové finanční ukazatele v tis. Kč20212022
Aktiva11 43533 148
Obrat01 346
EBITDA-327165

Společnost MNSG.eu HOLDING a.s je nově založenou holdingovou společností, proto jsou zde uvedeny výsledky hospodaření společnosti DCO investment a.s., která k emisi přistoupila skrz ručitelské prohlášení.

Finanční výkazy

Ostatní dokumenty