S-24 finance s.r.o.

Stavte s námi novou Televizi Barrandov! Investorům přinášíme exkluzivní možnost podílet se na převzetí a rozvoji čtvrté nejsledovanější TV stanice v ČR! 

S-24 finance s.r.o.

Stavte s námi novou Televizi Barrandov! Investorům přinášíme exkluzivní možnost podílet se na převzetí a rozvoji čtvrté nejsledovanější TV stanice v ČR! 

ROČNÍ ÚROK
?
Znamená, jakým úrokem budou úročeny vklady investorů. Úrok = výnos pro investora (vždy p.a.).
10 %
MINIMÁLNÍ INVESTICE
?
Znamená, v jakém minimálním objemu si může investor koupit dluhopisy emitenta/společnosti.
50 000 Kč
SPLATNOST
?
Znamená, za jakou dobu jsou splatné dluhopisy, a tudíž za jakou dobu vyplatí emitent/společnost investorovi na účet zpět jeho investici/vklad.
3.6 let
ZAINVESTOVÁNO  7 %
?
Znamená, jaký objem dluhopisů emitent/společnost již úspěšně prodala (vyjádřeno v % z celkového objemu emise).
počet investorů: 11
1 750 000 Kč
24 000 000 Kč
Poskytneme Vám detailní informace

Zavoláme vám, vysvětlíme proces pořízení dluhopisu a předáme kontakt emitentovi

50000 Kč
50000 Kč
ODESLÁNO

Vaše nezávazná poptávka byla přijata.

Buďte prosím na telefonu, do 10 minut Vám zavolá zástupce Dluhopisomatu a propojí Vás s emitentem.

ROZUMÍM

Krytí dluhopisů je následující:

PROČ KOUPIT TENTO DLUHOPIS

Pět důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Kvalitní zajištění prostřednictvím majetků společností z holdingu ve výši stovek milionů korun
 • Silná kapitálová struktura v čele se zkušeným investorem Janem Čermákem.
 • Atraktivní fixní výnos 10 % p. a. s pravidelnou kvartální výplatou
 • Investice do známé značky vlastnící televizní licenci
 • Postupné zajišťování emise dluhopisů prostřednictvím zástavního práva k pohledávkám, a to až do výše 200 % celkové hodnoty této emise

Na co chce společnost využít peníze z nové emise?

TV Barrandov má nyní  téměř 3% podíl na vysílacím trhu vysílání v ČR. Historicky ovšem dokázala dosahovat i 10% podílu.  Naší ambicí je jednak systematicky vyřešit vztahy s věřiteli a současně i pomocí dluhopisového financování provést výrazné změny v programové nabídce díky novému nakoupenému i vlastnímu obsahu a angažováním nových moderátorů. Cílem je udržet stávající diváky a získat nové. Tyto změny pak směřují ke zvýšení podílu na sledovanosti, za reálnou považujeme ambici růstu sledovanosti až na 6% share. To pak přinese synergický efekt v podobě zvýšení hodnoty obchodního podílu, který v té době budeme většinově vlastnit. 

Stavte s námi novou Televizi Barrandov, zrealizujte spolu s námi svůj profit. Takovou nebo podobnou příležitost podílet se na převzetí projektu TV ještě v ČR investoři nikdy neměli!

Celý proces vede zkušený tým vedený panem Janem Čermákem (více v článku zde), který v oboru revitalizačních projektů patří ke špičce v ČR a disponuje neoddiskutovatelnými výsledky své mnoholeté práce!

Peníze vybrané emisí dluhopisů budou využity na refinancování pohledávky Českých Radiokomunikací a.s. za účelem umístění uvolněných prostředků do revitalizace TV Barrandov a ozdravení jejích potenciálně ziskových, aktivit.

Záruky investorů:

 • Celkové záruky v podobě majetku ručitelských společností dosahují stovek milionů korun.
 • Za závazky společnosti ručí také společnost COMPANY-24 LTD veškerým svým majetkem na základě podepsaného ručitelského prohlášení.
 • Za závazky společnosti ručí také společnost S-24 holding a.s. veškerým svým majetkem na základě podepsaného ručitelského prohlášení.
 • Za závazky společnosti ručí také společnost SERVIS-24 Česká republika, s.r.o. veškerým svým majetkem na základě podepsaného ručitelského prohlášení.
 • Za závazky společnosti ručí také společnost ENREDA, a.s. veškerým svým majetkem na základě podepsaného ručitelského prohlášení.
 • K emisi se zřídí zástavní právo k pohledávkám společnosti České radiokomunikace a.s. v hodnotě 48 000 000 Kč, a to ve třech vlnách vždy po úspěšném úpisu 8 000 000 Kč.
 • V případě prodlení nebo úpadku společnosti jsou práva investorů hájena Agentem pro zajištění.
 • K zajištění emise byl sepsán notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti.
 • Koupi dluhopisů je možné spojit s osobní prohlídkou prostor společnosti a se seznámením s managementem

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 4 roky.
 • Každý kvartál Vám na běžný účet automaticky přijde 2 500 Kč ponížená o daň z příjmů fyzických osob (v aktuálně platné sazbě 15%)
 • Po 4 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 4 roky 40 000 Kč ponížený o daň z příjmů fyzických osob (v aktuálně platné sazbě 15%).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v naší kalkulačce.
O SPOLEČNOSTI

Čím se společnost zabývá?

Společnost S-24 finance s.r.o. spadá do silného holdingu firem zaměřujících se na výkup pohledávek a revitalizaci známých společností. Hlavními pilíři tohoto holdingu jsou společnosti ENREDA a.s. a SERVIS-24 Česká republika, s.r.o.

S-24 se podílela na záchraně a úspěšném oživení výroby vzduchotechniky v areálu bývalé Janky Radotín. S-24 úspěšně oživil areál bývalého ČKD (později SALTEN) Slaný, kde se nyní natáčejí filmy a v plánu je další rozvoj. Jan Čermák se podílel na úspěšném řešení ve věci předluženého Grandhotelu Nabokov v Mariánských Lázních. Hotel byl úspěšně prodán a je nyní provozován novým vlastníkem.

Společnost ENREDA a.s. je na trhu již od roku 2007, přičemž se profiluje zejména jako specialista v oboru inkasa a správy pohledávek. Společnost se zabývá nejen správou vlastního portfolia, ale spolupracuje i s řadou externích partnerů, pro které dodává služby realizace pohledávek. V rámci své činnosti umí společnost získat soubor pohledávek, zároveň však řeší i jednotlivé obchodní případy, které se dostaly do bodu, kdy věřitel nezaznamenal s dlužníkem žádný znatelný pokrok při řešení jeho platební situace. Díky dlouhé historii, stabilitě a značným zkušenostem v dané oblasti, spolupracuje ENREDA zejména s významnými věřiteli z řad velkých korporátních subjektů. V jejím portfoliu však lze nalézt i řadu středních a menších obchodních případů, které zajišťují diverzifikaci portfolia a tedy i minimalizaci rizika spojeného s nevymožením dostatečné hodnoty z nabytých pohledávek.

Společnost SERVIS-24 Česká republika se společností ENREDA a.s. velmi úzce spolupracuje. Jejím hlavním oborem je revitalizace společností se značným potenciálem ke zhodnocení vloženého kapitálu. Hlavní vizí společnosti je vstup do zajímavého projektu s likvidním majetkem a zaběhnutými procesy fungování, který se ocitl v problémech z důvodu nedostatku finančních prostředků. Společnost do takových projektů vloží kapitál a získá tak vlastnictví části obchodního podílu. Následně probíhá revitalizace a odstranění slabých míst s vizí zpeněžení nezbytných aktiv a následného prodeje revitalizované společnosti konečnému majiteli. 

Nejnovějším projektem holdingu S-24 (vznikl loni propojením aktivit SERVIS-24 a ENREDA,  a je také mateřskou společností S-24 finance s.r.o., tedy emitenta dluhopisů) je revitalizace společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., kde se stal Jan Čermák přes podíl v Emprese polovičním vlastníkem. Mezi největší odkoupené pohledávky patří pohledávka společnosti České Radiokomunikace a.s., kterou aktuálně vlastní společnost ENREDA a.s. 

V rámci TV Barrandov nyní probíhá jednání s věřiteli tak, aby se během následujícího období podařilo dluhové zátěže zbavit. 

Souběžně s tím probíhají i další aktivity, a to zejména:

 • Stabilizace zaměstnanců a dalších klíčových dodavatelů
 • Nákladová optimalizace, aby se peníze vynakládaly efektivně
 • Nový program v podobě nakoupených pořadů i nových formátů, jež bude sama TV vyrábět – toto zatraktivnění se začne projevovat již od dubna 2024.

Emisní podmínky ke stažení ZDE.

Sídlo společnosti: S-24 finance s.r.o., Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha – Braník IČ: 19919280

Vedení společnosti

Jan Čermák
Zakladatel a majitel

Zkušený byznysmen a opravdový matador ze světa pohledávek. V oblasti správy pohledávek se pohybuje již od roku 1990, kdy spolupracoval s ČKD Praha. Za tu dobu se vypracoval v jednoho z neuznávanějších odborníků v této oblasti, který se zaměřuje zejména na velké pohledávky s vysokým potenciálem zhodnocení.

David Nippert
Obchodní ředitel

Se společnostmi pana Čermáka spolupracuje již více než 10 let. Stal se nepostradatelnou součástí mnoha projektů, kterých se společnosti pana Čermáka účastní. Mezi jeho aktivity patří zejména realizace a řešení především korporátních pohledávek včetně všech obchodně – právních souvislostí.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výsledky hospodaření

Společnost S-24 finance s.r.o. je nově založenou holdingovou společností, proto jsou zde uvedeny výsledky hospodaření společnosti ENREDA a.s., která k emisi přistoupila skrz ručitelské prohlášení.

Klíčové finanční ukazatele ENREDA a.s. v tis. Kč201920202021
Aktiva139 574226 965223 837
Obrat36 044121 30741 632
EBITDA-166- 5 6858 386

Ostatní dokumenty

AKTUALITY

Aktuality k projektu:

 • Aktuálně Pan Čermák převzal kompletní kontrolu nad Empresa Media a.s. vlastnící Barrandov Televizní studio a.s.