COVID-19 INFO: Jedeme dál 100% bezkontaktně! Dluhopisy nakoupíte bezpečně online.
člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Jak si ověřit společnost předtím, než koupíme její dluhopisy?

Investice do dluhopisů, stejně jako jakákoliv jiná forma investování, přináší jistá rizika. V případě dluhopisů je tím největším rizikem neschopnost emitenta dostát svým závazkům. Investor, který se rozhodne investovat do dluhopisů musí tedy pečlivě zhodnotit všechna rizika s touto investicí spojená. Tedy zejména analyzovat společnost do které chce investovat.

Takovým úplně základním vodítkem by mělo být to, zda společnost zveřejňuje pravidelně své účetní výkazy. Bez účetních výkazů je velmi obtížné udělat si relevantní obrázek o tom, v jaké finanční kondici se společnost nachází. Navíc jejich nezveřejnění samo o sobě nevytváří pocit důvěryhodnosti. Dále by společnost měla mít aktivní internetové stránky a měla by podávat aktuální informace o tom, jaké jsou její záměry v budoucnosti.

Účetnictví

Pokud společnost splňuje tyto dva základní předpoklady, může investor pokračovat v hodnocení dalších kritérií. Tím prvním jsou podmínky emise. Všechny důležité informace týkající se emise jako výše vyplaceného kupónu, termíny výplat či celkový objem emise, by kvalitní emitent měl zveřejnit na svých internetových stránkách nejpozději v den zahájení úpisu emise. Dalším důležitým krokem je kontrola účetnictví. Pokud společnost zveřejňuje své účetní výkazy, je určitě dobré do těchto dokumentů nahlédnout. Obecně platí, že kvalitní emitent nevydává dluhopisy ve vyšší nominální hodnotě, než je hodnota jeho dlouhodobých aktiv. Neméně důležitou položkou je také vlastní kapitál. Pokud společnost disponuje jen velmi malým, nebo dokonce záporným vlastním kapitálem, jedná se zcela jistě o varovný signál, jelikož ve vlastním kapitálu jsou promítnuty výsledky hospodaření z minulých let.

Další kritéria

Užitečným kritériem je také historie společnosti. U společností, které působí na trhu déle je mnohem jednodušší udělat si relevantní obrázek jednak o tom, jak se její postavení na trhu vyvíjí, ale také o tom, jak v minulosti splácela své závazky. V případě nových společností investor ztrácí výhodu těchto informací.

V neposlední řadě je třeba analyzovat odvětví, kterým se daná společnost zabývá. A to jednak z pohledu konkurence a také z pohledu rizik. Většina odvětví reaguje ať už více či méně na hospodářský cyklus. Mezi odvětví, které typicky velmi citlivě reagují na hospodářský cyklus patří například automobilový průmysl. Naproti tomu třeba tabákový průmysl na hospodářský cyklus příliš nereaguje. Je třeba si tedy udělat nějakou představu o tom, jaký vývoj ekonomiky se v nejbližších letech očekává a jak na to bude dané odvětví pravděpodobně reagovat.

V článku jsme si představili několik užitečných rad týkajících se výběru dluhopisů. Každý investor by měl mít na paměti, že žádná investice není zcela bezriziková a že je vždy nutné si všechna rizika správně analyzovat.