Agent pro zajištění

« Back to Glossary Index

Agent pro zajištění zastupuje práva všech držitelů dluhopisů. Jeho práva a povinnosti jsou přesně upraveny v emisních podmínkách. Pokud např. nastane situace, že emitent nebude schopný zajistit splacení dluhopisů, může agent uplatnit zástavní právo k nemovitostem, aby uspokojil pohledávky jednotlivých věřitelů.

« Zpět do slovníku pojmů