Bankovní MREL dluhopisy

« Back to Glossary Index

MREL je regulace vycházející z evropské směrnice a stanovuje rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí v EU. Jejím úkolem je zajistit, aby negativní dopady v případě selhávajících bank měli co nejmenší následky pro veřejný sektor a aby byly pokryty ze zdrojů investorů a věřitelů bank. MREL dluhopisy tak musí splnit regulatorní minimální požadavek na kapitál bank a způsobilé závazky.

« Zpět do slovníku pojmů