Cenné papíry

« Back to Glossary Index

Cenné papíry nebo také obligace jsou listiny, prostřednictvím kterých jejich majitelé uplatňují určitý nárok. Může se jednat o akcie, dluhopisy, podílové listy, státní pokladniční poukázky, směnky a další nástroje.

« Zpět do slovníku pojmů