Dluhopis

« Back to Glossary Index

Všeobecná definice říká, že dluhopis je cenný papír vyjadřující závazek emitenta vůči věřiteli. Věřitel kupuje za své peněžní prostředky dluhopis vydaný emitentem a povinnost emitenta spočívá ve splacení dlužné částky věřiteli.

« Zpět do slovníku pojmů