Emise de minimis

« Back to Glossary Index

Pojem de minimis označuje vydání dluhopisů v hodnotě nižší než 1.000.000 EUR. Pro tyto emise není vyhotovován emisní prospekt, ale pouze emisní podmínky.

« Zpět do slovníku pojmů