Emisní podmínky

« Back to Glossary Index

Emisní podmínky definuje Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, který říká, že: “Emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů, a to i odkazem na informace obsažené v prospektu”.

« Zpět do slovníku pojmů