Inflace

« Back to Glossary Index

Inflace je nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období, nebo také snížení kupní síly peněz. Vzniká jako projev nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu.

« Zpět do slovníku pojmů