Kolaterál

« Back to Glossary Index

Kolaterál je způsob zajištění dluhopisů. Jedná se o zatížené aktivum, kterým dlužník ručí za svůj dluh. Např. u hypotečního úvěru to může být daná nemovitost. Čím vyšší je hodnota kolaterálu, tím obvykle roste i výše úvěru, o kterou si může žadatel požádat a zároveň klesá úroková míra. Za kvalitní kolaterál se na zajištěném mezibankovním trhu považují také státní dluhopisy ohodnocené vysokým ratingem.

« Zpět do slovníku pojmů