Komunální dluhopisy

« Back to Glossary Index

Komunální dluhopisy upravuje zákon č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech. Jejich emitentem (vydavatelem) je územní samosprávný celek, tedy např. obec nebo kraj. Úroky jsou pak vypláceny z daní nebo např. z poplatků za sportovní a kulturní akce.

« Zpět do slovníku pojmů