Korporátní dluhopisy

« Back to Glossary Index

Korporátní dluhopisy známé také pod pojmem firemní nebo podnikové dluhopisy jsou cenné papíry, vydávané konkrétní společností, která je využívá jako jeden ze zdrojů financování svých projektů.

« Zpět do slovníku pojmů