Míra inflace

« Back to Glossary Index

Míra inflace je uváděná v procentech a udává změnu cenové hladiny zboží a služeb v určitém čase. Vypočítává se jako poměr vybraného cenového indexu na konci a na začátku období. Nejčastěji se pro porovnání používají spotřebitelské ceny a ceny výrobců.

« Zpět do slovníku pojmů