Obligace

« Back to Glossary Index

Obligace je synonymem pro cenné papíry, kterými mohou být např. akcie, dluhopisy, podílové listy, státní pokladniční poukázky, směnky a další podobné nástroje. Jejich prostřednictvím uplatňují držitelé určitý nárok. Např. na výplatu pravidelných výnosů.

« Zpět do slovníku pojmů