Podílové fondy

« Back to Glossary Index

Podílové fondy se využívají ke kolektivnímu investování. Jedná se o soubor majetku, který zakládá a spravuje investiční společnost. Základní jednotkou fondu je podílový list, jejich držitelé se nazývají podílníci.

« Zpět do slovníku pojmů