Pohledávka

« Back to Glossary Index

Pohledávka je právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku.

« Zpět do slovníku pojmů