Prospekt dluhopisu

« Back to Glossary Index

Prospekt dluhopisu musí vydat ty společnosti, které se objemem požadovaných financí z vydaných dluhopisů nevejdou do 25 milionů Kč. Tento dokument má za úkol seznámit investory se společností a s emisními podmínkami dluhopisů. Emitent musí ČNB předložit skutečně detailní informace o své činnosti, na základě kterých centrální banka rozhodne, zda prospekt vůbec schválí.

« Zpět do slovníku pojmů