Seniorita dluhopisů

« Back to Glossary Index

Jestliže emitent není schopen dostát svým závazkům vůči věřitelům, vstupuje do likvidace nebo insolvence a pohledávky z dluhopisů jsou jednotlivým věřitelům vypláceny právě podle stupně jejich seniority. Rozlišujeme zde podřízené a nepodřízené dluhopisy.

« Zpět do slovníku pojmů