Splatnost dluhopisu

« Back to Glossary Index

Splatnost dluhopisu udává časové období, na které investor poskytuje emitentovi finanční prostředky. Po uplynutí této doby obdrží majitel dluhopisu zpět svou počáteční investici. Podle délky splatnosti se dluhopisy dělí na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1-10 let) a dlouhodobé (nad 10 let).

« Zpět do slovníku pojmů