Státní dluhopisy

« Back to Glossary Index

Emitentem státních dluhopisů je sám stát, v našem případě Česká republika, resp. Ministerstvo financí. Jedná se o nejlehčí způsob, jakým stát může získat hotovost na svůj „provoz“, tedy např. na výstavbu silnic a dálnic, nákup nových technologií nebo splácení státního dluhu. Vy jako investor půjčíte státu svoje peníze a on vám na oplátku bude pravidelně vyplácet úroky.

« Zpět do slovníku pojmů