Státní pokladniční poukázka

« Back to Glossary Index

Státní pokladniční poukázka je krátkodobý cenný papír se splatností do jednoho roku. Emitentem je v tomto případě stát. Držitel pokladničních poukázek získává výnos až při jejich zpětném prodeji emitentovi nebo před jejich splatností.

« Zpět do slovníku pojmů