Termínované vklady

« Back to Glossary Index

Termínované vklady jsou zvláštní spořící účty s fixní úrokovou sazbou, které se sjednávají na pevně stanovenou dobu. Máte tedy jistotu, že se vám budou vložené peníze úročit stejně vysokým úrokem po celou dobu platnosti. Obvykle mají danou pevnou výši vkladu a jsou pojištěné podle zákona o bankách.

« Zpět do slovníku pojmů