Zajištěné dluhopisy

« Back to Glossary Index

Zajištěné dluhopisy poskytují větší ochranu věřitelům. Forem zajištění je několik, od agenta pro zajištění, přes ručitelské prohlášení až po zajištění dluhopisů pomocí nemovitostí nebo jiného majetku. Jako zajištění dluhopisů mohou posloužit také zásoby společnosti či jiný obchodní podíl, například akcie.

« Zpět do slovníku pojmů