CPI vydalo dluhopisy s perpetuitou

Společnost CPI, podnikající převážně na poli nemovitostí, patří z českých firem mezi nejaktivnější hráče na trhu dluhopisů. V poslední době společnost vydala několik nových emisí v eurech, dolarech, jenech a jako první česká firma dokonce i v hongkongských dolarech. O jedné z emisí jsme vás již informovali několik měsíců nazpět.

Nová emise

Na začátku měsíce dubna společnost vydala emisi ve výši 550 milionů euro, což odpovídá zhruba 14 mld. korun. Co je však na této emisi jiné, je charakter samotného dluhopisu. Jedná se totiž o tzv.  dluhopis perpetuitní. Perpetuita znamená časově neomezená, tedy v podstatě nekonečná platba. Tyto dluhopisy tedy nemají stanovené datum splatnosti, nýbrž budou svým držitelům přinášet každoročně splátku úroku. Ten je stanoven na 4,9 %. Taková úroková míra je výrazně vyšší, než za kolik by si CPI standardně půjčovala. To je způsobeno tím, že dluhopisy s perpetuitou jsou obecně považovány za více rizikové. V případě krachu společnosti totiž držitelé takovýchto dluhopisů jdou na řadu až po ostatních věřitelích a držitelích klasických dluhopisů.

Žaloba

Den po skončení prodeje se stala skupina CPI terčem žaloby v USA. Představitelé fondu Kingston CPI žalují u federálního soudu o zhruba 70 miliard korun jako náhradu za prostředky, o které je údajně CPI připravila v roce 2014 při převzetí developerské firmy Orco. Předchozí emise eurových dluhopisů v celkové výši 825 milionů euro se splatností v roce 2024 ztratila v návaznosti na tuto správu 5 centů ze své ceny (jedná se o burzovně obchodované obligace) a také akcie CPI kótované na frankfurtské burze zareagovali na žalobu poklesem.  

Bc. Adam Čižmař

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na VŠE a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt na Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Seznam dluhopisů

Na Dluhopisomatu.cz máte nejlepší podmínky pro tyto dluhopisy.