Noble Group

Firma vznikla jako projekt pramenící z různorodých aktivit. Momentálně zastřešuje aktivity spojené s nemovitostními projekty, službami v privátním letectví a business poradenstvím pro firmy.

Noble Group

Firma vznikla jako projekt pramenící z různorodých aktivit. Momentálně zastřešuje aktivity spojené s nemovitostními projekty, službami v privátním letectví a business poradenstvím pro firmy.

ROČNÍ ÚROK
?
Znamená, jakým úrokem budou úročeny vklady investorů. Úrok = výnos pro investora (vždy p.a.).
11 %
MINIMÁLNÍ INVESTICE
?
Znamená, v jakém minimálním objemu si může investor koupit dluhopisy emitenta/společnosti.
10 000 Kč
SPLATNOST
?
Znamená, za jakou dobu jsou splatné dluhopisy, a tudíž za jakou dobu vyplatí emitent/společnost investorovi na účet zpět jeho investici/vklad.
3.6 let
ZAINVESTOVÁNO  82 %
?
Znamená, jaký objem dluhopisů emitent/společnost již úspěšně prodala (vyjádřeno v % z celkového objemu emise).
počet investorů: 92
19 720 000 Kč
24 000 000 Kč
Poskytneme Vám detailní informace

Zavoláme vám, vysvětlíme proces pořízení dluhopisu a předáme kontakt emitentovi

10000 Kč
10000 Kč
ODESLÁNO

Vaše nezávazná poptávka byla přijata.

Buďte prosím na telefonu, do 10 minut Vám zavolá zástupce Dluhopisomatu a propojí Vás s emitentem.

ROZUMÍM

Krytí dluhopisů je následující:

PROČ KOUPIT TENTO DLUHOPIS

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Atraktivní fixní výnos 11 % p. a. s pravidelnou kvartální výplatou výnosů.
 • Vhodné i pro drobné střadatele – investice již od 10 000 Kč.
 • Velmi kvalitní zajištění emise – zástava pozemků a související výstavby.
 • Kratší investiční horizont – zhodnocení investovaných prostředků v rámci projektu do 20 měsíců.
 • Maximální transparentnost – společnost investorům umožňuje navštívit výstavbu na právě probíhajícím projektu.

Na co chce společnost využít peníze z nové emise?

Peníze vybrané emisí dluhopisů budou využity na nákup pozemků ve Velkém Borku u Mělníka a na následnou výstavbu rodinných dvojdomů na těchto pozemcích. Pozemky i rodinné domy jsou součástí zajištění této emise. Lokalita Velkého Borku u Mělníka je atraktivní nejen pro svou občanskou vybavenost (MŠ, ZŠ, jídelna, volnočasové centrum, dětská hřiště, venkovní posilovna, pumptrack, cvičiště pro psi, fotbalové hřiště, pošta), ale i pro geografické umístění na hraně CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Lokalitu na mapě si můžete zobrazit ZDE.

Zakoupené pozemky již mají vyřízeno stavební povolení na výstavbu dvou rodinných dvojdomů o celkové podlahové ploše 492 m2, které vzniknou na pozemku o výměře 1840 m2 s příjezdovou cestou, která má dalších 185  m2. Finanční prostředky z emise budou využity zejména na akvizici pozemků, realizaci výstavby a vyhotovení architektonické studie pro podporu prodeje. Snahou je vytvořit ideální prostředí pro rodiny, které ocení kompletní občanskou vybavenost a příjemné bydlení ve spojení s přírodou.

Odhadované náklady projektu:
Akvizice: 7,5 mil Kč
Realizace: hrubý odhad 16,5 mil Kč

Záruky investorů:

 • Představitelé společnosti mají bohaté zkušenosti v oblasti podnikání.
 • Člen správní rady Roman Trnka mladší podepsal ručitelské prohlášení a ručí tak za dluhopisy i svým osobním majetkem.
 • Za závazky společnosti ručí také společnost RDR Ventures, s.r.o. veškerým svým majetkem na základě podepsaného ručitelského prohlášení.
 • Finanční prostředky z emise vybrané budou použity na nákup pozemků a výstavbu rodinných domů, které se stanou předmětem zástavy na základě podepsané zástavní smlouvy.
 • V případě prodlení nebo úpadku společnosti jsou práva investorů hájena Agentem pro zajištění.
 • K zajištění emise byl sepsán notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti.
 • Koupi dluhopisů je možné spojit s osobní prohlídkou prostor společnosti a se seznámením s managementem

Vzorový příklad investice:

 • Koupíte si například 10 dluhopisů o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 4 roky.
 • Každý kvartál Vám na běžný účet automaticky přijde částka 2 750 Kč ponížená o daň z příjmů fyzických osob (v aktuálně platné sazbě 15%).
 • Po 4 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete zisk za 4 roky 44 000 Kč ponížený o daň z příjmů fyzických osob (v aktuálně platné sazbě 15%).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v naší kalkulačce.
O SPOLEČNOSTI

Čím se společnost zabývá?

Po několika letech spolupráce s fondy a dalšími finančními skupinami se společnost rozhodla založit vlastní nemovitostní divizi s cílem maximálně naplnit očekávání jak svá vlastní, tak investorů. Firma vznikla jako projekt pramenící z různorodých aktivit. Momentálně zastřešuje aktivity spojené s nemovitostními projekty, službami v privátním letectví a business poradenstvím pro firmy. Společnost se profiluje také jako luxusní podnikatelský klub sdružující úspěšné podnikatele napříč různými oblastmi. To ji přináší velkou výhodu a synergie ve všech oblastech jejího působení. 

Přejít na web společnosti ZDE.

Vedení společnosti úspěšně zrealizovalo několik emisí, kde spravovalo investice v celkové hodnotě kolem 0,5 mld. Kč.  Tým emitenta disponuje mimořádně silným kolektivem s více než desetiletými zkušenostmi v oblasti investičních projektů, hodnocení a realizace investic.  V minulosti se vedení společnosti podílelo na vzniku a chodu fondu kvalifikovaných investorů. Zároveň se také podíleli například na financování výstavby bytového domu u Chrudimi, kde vzniklo 8 nových bytových jednotek. Z větších projektů se řídící tým podílel například na akvizici, rekonstrukci a následném prodeji bytového projektu v Praze s finální prodejní hodnotou 150 mil. Kč. Mezi úspěšné realizace lze počítat také projekt apartmánového domu na Lipně, kde tržní cena dosáhla 100 mil. Kč. V současnosti společnost dokončuje projekt v Trhové Kamenici, který by měl být hotový v létě 2024.

Účastí na velkých projektech v řádech stovek milionů korun si vedení společnosti vyzkoušelo, že menší projekty jsou rentabilnější a zisk je na nich realizován v mnohem rychlejším čase. Proto se rozhodlo v budoucnu investovat zejména do těchto projektů menšího rozsahu, v rámci kterých jsou investorská rizika minimální. Proto společnost nakupuje zejména hotové pozemky společně s projekty, které mají vyřízeno stavební povolení. Proto nejsou projekty zbytečně zdržovány a komplikovány byrokratickou zátěží a mohou být dokončovány v krátkém čase.

Společnost staví na mnohaletých zkušenostech v businessu, nemovitostech a financích. V lokalitách, kde realizuje vlastní projekty, má vynikající vazby a dále vztahy rozvíjí, jelikož věří, že vztahy jsou to nejdůležitější. Zakládá si na férové komunikaci, díky které byla historicky úspěšná a investoři to vždy oceňovali. V rámci této nové emise se společnost zavázala pravidelně reportovat průběh výstavby, a po předchozí domluvě umožní návštěvu probíhajícího projektu.

Emisní podmínky ke stažení ZDE.

Klíčoví lidé

Roman Trnka ml.
Člen správní rady

Romanovou hlavní doménou je business development a investice. Mimo historickou praxi ve finančním poradenství vybudoval dluhopisovou strukturu, skrze kterou financoval projekty zaměřené na recyklaci a celkovou úsporu vody. Dále investoval do ostrovních řešení a energetických úspor firem a obcí. Zásadní je pro něj, aby investor vždy dostal zaplaceno včas a jeho prostředky byly využity správným způsobem. V současné době se soustředí zejména na developerskou činnost a poskytuje firmám poradenství v oblasti fundraisingu. Jeho koníčkem se stalo privátní letectví.

Roman Trnka st.
Předseda představenstva

Roman Trnka starší má téměř čtyřicet let praxe převážně v obchodě, většinou na pozicích obchodních ředitelů, postavil několik obchodních týmů, nastavil procesy, motivace, popsal work flow a nastavil i další potřebné. Z malé servisní firmy, kde začínal, se postupně vypracoval až na pozici obchodního ředitele do firmy s 250 milionovým obratem. Jako obchodní ředitel se také věnoval energetice, řešením pro chytré řízení výrobních společností (snížení výrobních nákladů vč. energetických úspor, efektivita výroby…), recyklacím (vody, odpadů…), fotovoltaice, ale i financím a kultuře. Za svou praxi pracoval jak pro pro lokální/české firmy, tak pro nadnárodní koncerny. Rád vyhledává projekty, které dávají smysl nejen ekonomický, ale mají i další přesah.

AKTUALITY

10.1.2024 – Došlo k podpisu rezervační smlouvy na nákup pozemků a emitent složil rezervační zálohu ve výši 400 000 Kč.
18.3.2024 – Byl uhrazen zbytek kupní ceny, tzn. 7,1 mil. Kč.