člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Dluhopisy vs P2P platformy

Investice do dluhopisů je tradiční investicí, o které má nějaké povědomí každý, i když se třeba investování přímo nevěnuje. Nejedná se však o jedinou možnost, jak je možné poskytovat finanční prostředky. V dnešní době roste význam takzvaných P2P platforem. Ty spočívají v tom, že si žadatel o úvěr půjčí od konkrétní fyzické nebo právnické osoby. Zatímco v případě nákupu dluhopisu poskytuje investor finanční prostředky firmě, u P2P platformy půjčuje spíše konkrétní fyzické osobě.

Vysvětlení P2P

P2P platforma funguje na poměrně jednoduchém principu. Žadatel o úvěr zadá částku, kterou si chce vypůjčit a maximální úrok, který je ochoten akceptovat. Výběr věřitele poté probíhá formou internetové aukce. Zde se od sebe jednotlivé platformy odlišují. U některých stačí jediný věřitel, který je ochoten poskytnout celou požadovanou částku, jinde je vyžadováno více investorů.

Existují také P2P platformy, které neumožňují dlužníkovi ani investorovi rozhodovat o výši úroků. Typickým příkladem takové P2P platformy v České republice je internetová platforma Zonky, která rozděluje dlužníky do několika ratingových skupin, na základě kterých je poté k dlužníkovi přiřazena úroková sazba.

Ať už si zájemce o úvěr vybere jakoukoliv P2P platformu, neobejde se bez toho, aniž by zadal potřebné údaje. Krom základních údajů jako jsou jméno nebo adresa, musí zadat také údaje o rodinném stavu, zaměstnání a samozřejmě doložit své příjmy. Pokud se jedná o OSVČ, nevyhne se předložení daňových přiznání. Některé platformy vyžadují i výpisy z Centrální evidence exekucí a registru dlužníků. Pokud tyto výpisy nepožaduje přímo platforma, má o ně právo požádat investor.

Výhody P2P platformy

Výhodou P2P platformy z pohledu investora je potenciálně vyšší výnosnost. Úrokové sazby se na českých platformách pohybují od 3 až do 15 procent. Další výhodou je možnost i velmi malých investic. P2P platformy tedy často vyhledávají drobní investoři, kteří nemají dostatečný kapitál pro investice do dluhopisů.

Nevýhody P2P platformy

Na druhou stranu mají P2P platformy celou řadu nevýhod. Krom úvěrového rizika, které je spojené s každou podobnou investicí, včetně nákupu dluhopisů, se jedná především o skutečnost, že P2P platforma není bankou, spořitelnou ani družstevní záložnou. Z toho plyne, že nemá žádnou právní povinnost účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů u Fondu pojištění vkladů. Pokud tedy dojde k úpadku P2P platformy, investoři nemají žádnou možnost nárokovat si náhrady za své pohledávky. Dalšími problémy spojovanými s P2P platformami jsou poplatky nebo předčasné výkupy poskytovatelem.

Nový nástroj a s tím i spojena určitá rizika

Závěrem je tedy možné říci, že P2P platformy nabízejí další možnosti investování v oblasti poskytování finančních prostředků. Je však nutné mít na paměti, že se jedná o poměrně nový nástroj způsob úvěrování a jsou s nimi spojeny určitá rizika, která například s nákupem dluhopisů spojena nejsou.