30. 10. 2023, 6 minut čtení

Korporátní dluhopisy jako součást diverzifikovaného investičního portfolia

Investování je umění, které vyžaduje pečlivé plánování a rozvážné rozhodování. Pro každého investora je zásadní mít diverzifikované portfolio, které minimalizuje riziko a zároveň maximalizuje výnos. Jednou ze složek takového portfolia jsou i korporátní dluhopisy, které pomohou zvednout celkovou výkonnost investičního portfolia. Pojďme si nejprve představit nejvyužívanější investiční aktiva.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte novinky z ekonomiky a investiční tipy. 

Investiční koktejl – nemovitosti, akcie, dluhopisy nebo zlato

Než si namícháte svůj investiční koktejl, pojďme si představit různé přísady. Patří mezi ně investice do nemovitostí a nemovitostních fondů, akcie a akciové fondy, investiční zlato a jiné komodity, kryptoměny či státní a firemní dluhopisy. Nemovitosti by měly vždy tvořit bezpečnou část investičního portfolia. V současné době ne každý má na koupi nové investiční nemovitosti, proto lze investovat i do nemovitostních fondů. Kromě nemovitostí do každého portfolia patří akciová dynamická složka.

Akcie jsou z dlouhodobého hlediska dobrou volbou, a navíc u dobře zvolených titulů může investor inkasovat pravidelné dividendy. Do akcií je vhodné investovat v rámci dlouhodobého horizontu, neboť výnosy se v čase mění. Od roku 1926 má však například index S&P 500 kladné zhodnocení, a to 10 % ročně. Zajímavou složkou je investiční zlato a jiné komodity. Zlato se stále pohybuje nedaleko svého vrcholu, a navíc je součástí elektrotechniky, automobilového průmyslu a současně slouží jako nadčasová hodnota, která přežívá různé války. Investiční zlato je vhodné si pořídit ve formě mincí nebo slitků a dobře uschovat.

Zajímavou investiční složkou jsou státní a firemní dluhopisy. Státní dluhopisy jsou konzervativní složkou portfolia a pokud nemáte dříve státem vydávané protiinflační dluhopisy, pak budou výnosy nižší. Naopak firemní dluhopisy jsou rizikovější investicí a s pevným výnosem okolo 10 % mají potenciál zvýšit celkovou výkonnost vašeho portfolia.

Jedná se o dluhopisy malých a středních firem, které nejsou obchodované na burze. V rámci správné diverzifikace by tyto dluhopisy měly tvořit podíl ve vašem portfoliu maximálně 10 %. Vaše portfolia lze obohatit i o firemní dluhopisy klasicky obchodované na burze, avšak tyto dluhopisy mají odlišné parametry. Pojďme se nejprve podívat, jak by mělo vypadat správně diverzifikované portfolio.

Diverzifikované portfolio obohacené o firemní dluhopisy

Kolik majetku vložit do jednotlivých aktiv, aby vašeho investiční portfolio bylo správně diverzifikované? Inspirací pro vás může být skladba portfolií bohatých lidí:

 • 16 % dluhopisy a dluhopisové fondy,
 • 19 % nemovitosti
 • 27 % spořící účty a hotovost
 • 38 % akcie a alternativní investice

V případě investora s vyšší mírou rizika, by investiční portfolio mohlo být sestaveno následovně:

 • 50 % akcie a akciové fondy,
 • 20 % nemovitosti nebo nemovitostní fondy,
 • 10 % firemní dluhopisy,
 • 5 % kryptoměny nebo jiné alternativní investice,
 • 15 % hotovost a spořící účty.

Takovéto portfolio vám může přinést z dlouhodobého hlediska zajímavé zhodnocení při dostatečně vysoké likviditě a trpělivosti. Investování jako takové je doprovázené občasnými neúspěchy, jejichž případné dopady můžete omezit jen díky správné diverzifikaci.

Jak začlenit korporátních dluhopisy do portfolia

Při začleňování korporátních dluhopisů do vašeho investičního portfolia je důležité mít na paměti několik klíčových bodů, které mohou zmenšit riziko investice.

 1. Porozumění rizikům

Před začleněním korporátních dluhopisů do portfolia je klíčové porozumět rizikům oproti výnosům spojeným s tímto typem investice. Zvažte roční úrok, podnikatelský plán, pravděpodobnost platební neschopnosti podle posledních účetních výkazů, zkušenosti managementu a další faktory, které mohou ovlivnit výkonnost investice.

 1. Diverzifikace přes sektory

Pokud se rozhodnete investovat do firemních dluhopisů vyšší částku, pak je důležité myslet na diverzifikaci i v rámci dluhopisů. Rozptýlení investic do korporátních dluhopisů přes různé sektory může zmenšit riziko v případě, že jeden sektor nebo emitent bude mít problémy se svými závazky. Investoři by měli zvážit rozmanitost svých investic, aby minimalizovali vliv specifických rizik na výkonnost jejich portfolia.

 1. Zajištění firemních dluhopisů

Zajištění firemních dluhopisů je základ. V případě, že chcete do dluhopisů investovat „bezpečněji“, je potřeba dbát na dobré zajištění dluhopisu. Za bezpečnější dluhopis je považován takový, který je zajištěný nemovitostí překračující hodnotu vydávané emise. Pokud dluhopis není zajištěný nemovitostí, pak je potřeba, aby měl alespoň nějakou formu zajištění (ručitelské prohlášení, notářský zápis, zajištění zásobami atd.) Vše o dluhopisech si můžete přečíst v minulém článku.

 1. Sledování trhu a ekonomických trendů

Důkladné sledování trhu a ekonomických trendů je nezbytné pro úspěšné investování nejen do korporátních dluhopisů. Udržování povědomí o událostech, které mohou ovlivnit emitenty dluhopisů, může pomoci investorům včas reagovat na změny a minimalizovat potenciální ztráty například formou předčasného vystoupení z investice.

 1. Doba trvání a úrokové sazby

Při investování do korporátních dluhopisů je důležité zvážit dobu trvání dluhopisů a aktuální úrokové sazby. Krátkodobé dluhopisy mohou poskytnout nižší výnosy, ale jsou méně citlivé na změny úrokových sazeb. Naopak, dlouhodobé dluhopisy mohou nabídnout vyšší výnosy, ale jsou citlivější na změny úrokových sazeb.

 1. Vzdělávání

Investování do korporátních dluhopisů může poskytnout stabilní příjmy a rozmanitost do vašeho portfolia. Nicméně, jako jiných forem investic, je důležité mít plán a strategii. Vzdělávání v investování vám může pomoci být každý rok lepší a volit rozhodnutí, které vám přinesou maximalizaci zisku vašeho investičního portfolia.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte novinky z ekonomiky a investiční tipy.