Historie dluhopisů: Obligace, či dluhopisy

Obligace, či dluhopisy nejsou produktem moderního bankovnictví, jak by se možná mohlo zdát. Cenné papíry představující dluh jsou ve své podstatě staré jako samy peníze.

Počátky

Vůbec první historicky doložený dluhopis se datuje do období okolo 2400 před naším letopočtem v Mezopotámii. Týkal se úhrady obilí, přičemž obilí bylo v té době běžným prostředkem směny. V době starověké Alexandrie pak můžeme vidět první dlužní listy, kterými dlužník potvrzoval bankéři svůj závazek. Bankéř na druhé straně vydával vkladateli potvrzení o přijetí vkladu.

Ve 12.století se v severoitalských městech, především v Benátkách, začínají objevovat první listiny, které již mají podobu dnešních směnek. V této době dochází k výraznému nárůstu obchodů mezi italskými a dalšími evropskými městy.  Velkou komplikací v této době však byla široká různorodost měn.

Převádět finanční prostředky mezi jednotlivými městy tehdy pro obchodníka znamenalo jednak měnit svou měnu za cizí a následně převést tyto prostředky fyzicky z místa A do místa B, což s sebou přinášelo nemalá rizika například v podobě možného přepadení nebo krádeže. Není tedy s podivem, že se tehdejší směnky staly velmi oblíbeným nástrojem používaným k placení. Aby se však zamezilo jejich zneužívání bylo nutné je zabezpečit.

Panovník proto začal vystavovat licence bankéřům, kteří se zavazovali splatit závazky plynoucí ze směnky v místě platby. Pokud tedy někdo chtěl zprostředkovat platbu musel u tohoto bankéře složit příslušnou částku a ten mu vystavil listinu.

Rozvoj

Přibližně ve stejném období začínají italské městské státy vydávat cenné papíry, které sloužily k financování výdajů spojených s válkami. Vedení války je pro všechny válčící strany po finanční stránce velmi náročné. Není tedy divu, že také za vůbec prvním oficiálním vládním dluhopisem stála válka. Vydala ho Bank of England v roce 1693, aby získala další prostředky pro financování války s Francií. Ještě před tímto dluhopisem vydávalo město Amsterdam dluhopisy od roku 1517 a někdy jsou považovány jako první státní dluhopisy s tím, že jako jejich emitent je označováno Nizozemí, které ale v tehdejší době ještě neexistovalo.

Obecně se nicméně Spojené království považuje v této oblasti za průkopníka. Podle tohoto vzoru zafinancovali i Spojené státy svou válku za nezávislost vedenou paradoxně právě proti Anglii. Dluhopisy poté hráli důležitou roli snad v každé válce, obě světové války nevyjímaje. Americká vláda dokonce v roce 1917 přijala speciální zákon, díky němuž prodávala dluhopisy vlastním občanům, jelikož mezinárodní finanční trhy již nedisponovali dalšími volnými prostředky. Pozornost si ale také zaslouží výnos dluhopisů během Velké hospodářské krize, kdy například v roce 1929 dokázali investorům přinést výnos 3,4 %.

Zlatá éra

Přelomové období představuje konec 70. let minulého století, kdy se rychlým tempem začaly objevovat na trhu dluhopisy společností, které stály mimo tzv. investiční pásmo. To znamená, že obecnými měřítky byly považovány za příliš rizikové pro běžné investory. Konkrétně se jedná o rok 1977, kdy dnes již neexistující investiční banka Bear Stearns vydala první dluhopisy mimo investiční pásmo. Do konce osmdesátých let narostl tento trh na 189 miliard USD. V tomto období se také zrodily nové druhy finančních derivátů, které z obligací vycházely a nechvalně se proslavily zejména během poslední finanční krize v roce 2008.

Bc. Pavel Jiřičko

Bc. Pavel Jiřičko

Pavel je absolventem bakalářského studia na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, v oboru Matematické metody v ekonomii. V současné době studuji navazující magisterské stadium v oboru Ekonometrie a operační výzkum. Ve skupině CFG pracuje jako analytik od září roku 2018.

Další články

Nová vlna podřízených dluhopisů

Tuzemská banka Air Bank emitovala tento měsíc nové podřízené dluhopisy. První emise proběhla již v roce 2014 a byla kótovaná na pražské burze. Nejnovější emise sice není veřejně obchodovatelná, i tak se ale Air Bank podařilo prodat dluhopisy v hodnotě

Číst více

Rozmach investic do realitních fondů

Deník E15 včera informoval o enormním rozmachu kapitálu v nemovitostních podílových fondech. Aktuálně činí celkové investice výše 36 miliard korun, zatímco před pěti lety tomu bylo kolem 5 miliard. Rostoucí apetit je způsoben “celkovou oblibou investování do nemovitostí jako investičního aktiva

Číst více

Úspěšný prodej zelených korporátních dluhopisů

Tuzemská realitní společnost CPI miliardáře Radovana Vítka se může pochlubit velkým úspěchem. Firma, jejíž emise je zcela unikátní nejen na českém trhu, ale i mezi zeměmi střední a východní Evropy, úspěšně prodala všechny emitované tzv. zelené dluhopisy. Celková výše dosahovala

Číst více

Investice do start-upových společností

Objem investic do evropských start-upových společností se vyšplhal v první polovině letošního roku na maximum. Dosáhl výše 16,9 miliardy eur představující 62% navýšení oproti předchozímu období. Na samotné špičce stojí Londýn, kde „každé třetí euro rizikového kapitálu investovaného v první polovině roku

Číst více

Pokrizový fenomén záporných úrokových sazeb

Více než čtvrtinu světového dluhopisového trhu tvoří dluhopisy nabízející zápornou úrokovou sazbu. Vyjádřeno v nominálních částkách se jedná o více než 17 bilionů amerických dolarů (asi 400 bilionů korun). Přitom ještě na počátku letošní roku se tento objem pohyboval kolem 8 bilionů.

Číst více

Dividendy, kupony, nebo oboje?

Dividenda neboli podíl na zisku z výnosu na akcii je mnohdy nezbytnou součástí dividendové politiky akciových společností. Obzvláště firmy kótované na pražské burze cenných papírů (BCPP) nabízejí velmi atraktivní dividendovou výnosnost. Průměrný výnos u 9 z uvedených společností vyplácející dividendu,

Číst více