člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Představení společnosti CFG REAL ESTATE

Společnost CFG Real Estate je součástí holdingu CFG. Zaměřením společnosti je výkup a následný prodej nemovitostí. Dalším typickým znakem je přítomnost právních vad, zástav nebo jiných skutečností, které značně ztěžují prodej takové nemovitosti jiné fyzické osobě.

Princip obchodního modelu

CFG Real Estate s.r.o. využívá prémiových služeb advokátní kanceláře AK Vinohradská, čímž získává silný nástroj, jak tyto vady řešit. Po běžného člověka by to znamenal vysoké náklady na právní zastoupení, zdržení celého obchodu a další nepříjemnosti, což v praxi většinou vede k odstoupení z transakce. Výkupy s diskontem (obvykle kole 30 %) a následný prodej či pronájem za tržních podmínek tvoří základ obchodního modelu společnosti.

Vcelku běžně je možno setkat se s nemovitostmi, které mají velký počet vlastníků, typicky v důsledku dědického řízení. Dále se často vyskytují na nemovitostech nejrůznější úvěrové zástavy, v krajním případě dokonce exekuce. Takováto nemovitost je bez urychleného vyřešení problému neprodejná. Mimo zastavení nemovitosti mohou být problémem i věcná břemena nejrůznějšího druhu, předkupní práva, atd.

Spolupráce s Comfort Money

CFG Real Estate s.r.o. těží ze stabilního růstu sesterské společnosti Comfort Money s.r.o., jelikož obě společnosti spolu úzce spolupracují a CFG Real Estate s.r.o. představuje další možnost pro klienty Comfort Money s.r.o., jak řešit svou životní situaci. Peníze z poslední upsané emise byly použity na rozšíření portfolia společnosti. Aktuálně společnost nenabízí další emise, můžete se však podívat na další společnosti, které na našem portálu inzerují.