Proč mít dluhopisy v roce 2019 v portfoliu?

Dluhopis je takové aktivum, které generuje výnos v podobě kupónu a výplaty jistiny na konci období. Je považován za poměrně bezpečnou investici vhodnou pro konzervativnější investory. Na základě svého rizikového profilu se může investor rozhodnout, zda zvolí bezpečný státní dluhopis s nízkým výnosem nebo rizikovější korporátní dluhopis s vyšším výnosem.

Stále platí, že je vhodné vybrat si více titulů z různých odvětví, čímž diverzifikujeme naše portfolio. Vlivem rostoucích úrokových měr dosahují výnosy dluhopisů zajímavých hodnot a mohou tak být atraktivní i pro dynamičtější investory.

Investování během krize

Momentálně se nacházíme v pozdní části hospodářského cyklu a v blízké době můžeme očekávat prudší ochlazení nebo dokonce recesi. S recesí většinou přichází i přizpůsobení monetární politiky.

Většinou dochází ke snižování úrokových měr, což by mělo zpomalující ekonomiku uvést opět do chodu. Financování podniků se po recesi stává levnější, s nízkou úrokovou mírou centrálních bank se sníží i úrokové míry dalších dluhopisů. Financování je levnější z titulu nižší nákladovosti kapitálu.

Podniky si půjčí prostřednictvím dluhopisů za méně než v období před krizí. Pro investory z toho plyne, že nově emitované dluhopisy poskytují menší výnos než dluhopisy emitované v pozdější fázi cyklu.

Investovat před recesí se může zdát problematické, protože očekáváme určitou volatilitu na trzích. Některé podniky mohou mít problémy splácet své závazky, nicméně pokud investujeme do podniků s robustním byznys plánem a dobrou historií, mohou být obavy přehnané.

Pokud zvažujeme, jaký korporátní dluhopis začlenit do svého portfolia a jsme na konci hospodářského cyklu, pak bychom měli zvažovat investice do zajištěných dluhopisů nebo dluhopisů společností v sektorech na cyklu nezávislých. Naopak u pro-cyklických sektorů bychom měli být s výběrem opatrnější.

Pro představu můžeme sledovat výnosy na americkém trhu, na kterém Fed zvyšoval úrokové sazby. Výnosnost desetiletých vládních dluhopisů se nachází okolo 2,7 %. Z korporátních dluhopisů můžeme zmínit například Netflix.  Ten má desetiletý dluhopis emitovaný v roce 2018. Má výnosnost 5.82 % nebo desetiletý dluhopis společnosti Microsoft s výnosem okolo 4,2 %.

Investice do dluhopisu

Při volbě dluhopisu je nutné uvažovat dobu, na kterou chceme investovat. V tomto rozhodnutí nám mohou pomoci výnosové křivky. Následující graf ukazuje výnosnosti státních dluhopisů vybraných evropských států a porovnává je s výnosností amerických dluhopisů.

Každý z vybraných států je něčím specifický a odráží se to i ve výnosech dluhopisů.

Itálie zažívá problémy a je nucena za financování svého dluhu si významněji připlatit, německé dluhopisy naproti tomu mají nízký výnos asociovaný se stabilitou ekonomiky v dlouhém období.

Trochu jiná situace pak je ve Spojených státech. Tam je výnosová křivka poměrně plochá. To dělá investice na kratší období více atraktivní a pro slušný výnos není nutné investovat pouze do dlouhodobých cenných papírů.

Pro ilustraci desetileté vládní dluhopisy ČR jsou nad úrovní 1.8 % a korporátní dluhopisy mají výnos okolo 7 %.

Bc. Adam Čižmař

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na VŠE a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt na Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Další články

Zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy, jak název napovídá, jsou dluhové cenné papíry, které slouží k financování řady projektů. Příkladem takových projektů jsou investice do obnovitelných zdrojů energie, tedy do výstavby větrných, vodních elektráren, solárních panelů nebo přechod na čistší technologie v rámci spalování

Číst více

Problémové bondy trápí Českou republiku

V České republice výrazně narůstá objem nesplácených dluhopisových emisí. Deník E15 přišel s tím, že investory trápí problémové bondy již za téměř 750 milionů korun. Na serveru nesplacene-dluhopisy.cz, který shromažďuje od investorů informace o nesplacených dluhopisech, je v současné době

Číst více

Proč jsou úroky na spořících a termínovaných účtech stále nízké?

Zajímá vás, proč se vaše vklady na spořících účtech nezhodnocují i přesto, že Česká národní banka zvýšila 2-týdenní repo sazbu v posledním čtvrtletí již na 2.00 %. V tomto článku bude zmíněno několik důvodů, proč jsou sazby na spořících účtech většinou nízké

Číst více

Rekapitulace emisí státních dluhopisů

Ministerstvo financí se při příležitosti oslav sta let republiky rozhodlo emitovat státní dluhopisy pro občany. Stalo se tak poprvé od roku 2014. První úpis byl zahájen 3.prosince 2018 a skončil 18.ledna 2019. Emise pak proběhla 1.února 2019. Splatnost dluhopisů je

Číst více

Rating a investování do cenných papírů

rating analýza

Co to je rating? Rating je hodnocení bonity subjektu. Subjektem může být samostatná osoba, firma nebo stát. My se zaměříme na rating v kontextu hodnocení rizikovosti cenných papírů. Rating pro společnosti a jednotlivé státy jsou stanoveny ratingovými agenturami. Na trhu

Číst více

Jak si ověřit společnost předtím, než koupíme její dluhopisy

Investice do dluhopisů, stejně jako jakákoliv jiná forma investování, přináší jistá rizika. V případě dluhopisů je tím největším rizikem neschopnost emitenta dostát svým závazkům. Investor, který se rozhodne investovat do dluhopisů musí tedy pečlivě zhodnotit všechna rizika s touto investicí

Číst více