Proč mít dluhopisy v roce 2019 v portfoliu?

Dluhopis je takové aktivum, které generuje výnos v podobě kupónu a výplaty jistiny na konci období. Je považován za poměrně bezpečnou investici vhodnou pro konzervativnější investory. Na základě svého rizikového profilu se může investor rozhodnout, zda zvolí bezpečný státní dluhopis s nízkým výnosem nebo rizikovější korporátní dluhopis s vyšším výnosem. Stále platí, že je vhodné vybrat si více titulů z různých odvětví, čímž diverzifikujeme naše portfolio. Vlivem rostoucích úrokových měr dosahují výnosy dluhopisů zajímavých hodnot a mohou tak být atraktivní i pro dynamičtější investory.

 

Investování během krize

Momentálně se nacházíme v pozdní části hospodářského cyklu a v blízké době můžeme očekávat prudší ochlazení nebo dokonce recesi. S recesí většinou přichází i přizpůsobení monetární politiky, většinou dochází ke snižování úrokových měr, což by mělo zpomalující ekonomiku uvést opět do chodu. Financování podniků se po recesi stává levnější, s nízkou úrokovou mírou centrálních bank se sníží i úrokové míry dalších dluhopisů. Financování je levnější z titulu nižší nákladovosti kapitálu, podniky si půjčí prostřednictvím dluhopisů za méně než v období před krizí. Pro investory z toho plyne, že nově emitované dluhopisy poskytují menší výnos než dluhopisy emitované v pozdější fázi cyklu.

Investovat před recesí se může zdát problematické, protože očekáváme určitou volatilitu na trzích, některé podniky mohou mít problémy splácet své závazky, nicméně pokud investujeme do podniků s robustním byznys plánem a dobrou historií, mohou být obavy přehnané. Pokud zvažujeme, jaký korporátní dluhopis začlenit do svého portfolia a jsme na konci hospodářského cyklu, pak bychom měli zvažovat investice do zajištěných dluhopisů nebo dluhopisů společností v sektorech na cyklu nezávislých. Naopak u pro-cyklických sektorů bychom měli být s výběrem opatrnější.

 

Pro představu můžeme sledovat výnosy na americkém trhu, na kterém Fed zvyšoval úrokové sazby. Výnosnost desetiletých vládních dluhopisů se nachází okolo 2,7 %. Z korporátních dluhopisů můžeme zmínit například Netflix, jehož desetiletý dluhopis emitovaný v roce 2018 má výnosnost 5.82 % nebo desetiletý dluhopis společnosti Microsoft s výnosem okolo 4,2 %.

 

Investice do dluhopisu

Při volbě dluhopisu je nutné uvažovat dobu, na kterou chceme investovat. V tomto rozhodnutí nám mohou pomoci výnosové křivky. Následující graf ukazuje výnosnosti státních dluhopisů vybraných evropských států a porovnává je s výnosností amerických dluhopisů. Každý z vybraných států je něčím specifický a odráží se to i ve výnosech dluhopisů. Itálie zažívá problémy a je nucena za financování svého dluhu si významněji připlatit, německé dluhopisy naproti tomu mají nízký výnos asociovaný se stabilitou ekonomiky v dlouhém období. Trochu jiná situace pak je ve Spojených státech, kde je výnosová křivka poměrně plochá, což dělá investice na kratší období více atraktivní a pro slušný výnos není nutné investovat pouze do dlouhodobých cenných papírů. Pro ilustraci desetileté vládní dluhopisy ČR jsou nad úrovní 1.8 % a korporátní dluhopisy mají výnos okolo 7 %.

Emise státních dluhopisů pokračuje

Během první emise státních dluhopisů určených pro fyzické osoby, která byla zahájena začátkem prosince si lidé objednali dluhopisy o celkové hodnotě 2,92 miliardy korun. Přičemž splatnost těchto dluhopisů je šest let a roční výnos činí 2,07% před zdaněním. Největší zájem

Číst více

Jak vybrat firemní dluhopis

Úvod Existuje více způsobů, jak analyzovat společnost, od které bychom potenciálně koupili dluhopisy. Zde si popíšeme v několika bodech, jak postupovat a na co nezapomenout. Pokud nás například zaujme společnost, která nabízí úrokový výnos 7 % na pět let, měli bychom

Číst více

Seznam dluhopisů

Na Dluhopisomatu.cz máte nejlepší podmínky pro tyto dluhopisy.