člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Proč mít dluhopisy v roce 2019 v portfoliu?

Dluhopis je takové aktivum, které generuje výnos v podobě kupónu a výplaty jistiny na konci období. Je považován za poměrně bezpečnou investici vhodnou pro konzervativnější investory. Na základě svého rizikového profilu se může investor rozhodnout, zda zvolí bezpečný státní dluhopis s nízkým výnosem nebo rizikovější korporátní dluhopis s vyšším výnosem.

Stále platí, že je vhodné vybrat si více titulů z různých odvětví, čímž diverzifikujeme naše portfolio. Vlivem rostoucích úrokových měr dosahují výnosy dluhopisů zajímavých hodnot a mohou tak být atraktivní i pro dynamičtější investory.

Investování během krize

Momentálně se nacházíme v pozdní části hospodářského cyklu a v blízké době můžeme očekávat prudší ochlazení nebo dokonce recesi. S recesí většinou přichází i přizpůsobení monetární politiky.

Většinou dochází ke snižování úrokových měr, což by mělo zpomalující ekonomiku uvést opět do chodu. Financování podniků se po recesi stává levnější, s nízkou úrokovou mírou centrálních bank se sníží i úrokové míry dalších dluhopisů. Financování je levnější z titulu nižší nákladovosti kapitálu.

Podniky si půjčí prostřednictvím dluhopisů za méně než v období před krizí. Pro investory z toho plyne, že nově emitované dluhopisy poskytují menší výnos než dluhopisy emitované v pozdější fázi cyklu.

Investovat před recesí se může zdát problematické, protože očekáváme určitou volatilitu na trzích. Některé podniky mohou mít problémy splácet své závazky, nicméně pokud investujeme do podniků s robustním byznys plánem a dobrou historií, mohou být obavy přehnané.

Pokud zvažujeme, jaký korporátní dluhopis začlenit do svého portfolia a jsme na konci hospodářského cyklu, pak bychom měli zvažovat investice do zajištěných dluhopisů nebo dluhopisů společností v sektorech na cyklu nezávislých. Naopak u pro-cyklických sektorů bychom měli být s výběrem opatrnější.

Pro představu můžeme sledovat výnosy na americkém trhu, na kterém Fed zvyšoval úrokové sazby. Výnosnost desetiletých vládních dluhopisů se nachází okolo 2,7 %. Z korporátních dluhopisů můžeme zmínit například Netflix.  Ten má desetiletý dluhopis emitovaný v roce 2018. Má výnosnost 5.82 % nebo desetiletý dluhopis společnosti Microsoft s výnosem okolo 4,2 %.

Investice do dluhopisu

Při volbě dluhopisu je nutné uvažovat dobu, na kterou chceme investovat. V tomto rozhodnutí nám mohou pomoci výnosové křivky. Následující graf ukazuje výnosnosti státních dluhopisů vybraných evropských států a porovnává je s výnosností amerických dluhopisů.

Každý z vybraných států je něčím specifický a odráží se to i ve výnosech dluhopisů.

Itálie zažívá problémy a je nucena za financování svého dluhu si významněji připlatit, německé dluhopisy naproti tomu mají nízký výnos asociovaný se stabilitou ekonomiky v dlouhém období.

Trochu jiná situace pak je ve Spojených státech. Tam je výnosová křivka poměrně plochá. To dělá investice na kratší období více atraktivní a pro slušný výnos není nutné investovat pouze do dlouhodobých cenných papírů.

Pro ilustraci desetileté vládní dluhopisy ČR jsou nad úrovní 1.8 % a korporátní dluhopisy mají výnos okolo 7 %.