Proč mít dluhopisy v roce 2019 v portfoliu?

Dluhopis je takové aktivum, které generuje výnos v podobě kupónu a výplaty jistiny na konci období. Je považován za poměrně bezpečnou investici vhodnou pro konzervativnější investory. Na základě svého rizikového profilu se může investor rozhodnout, zda zvolí bezpečný státní dluhopis s nízkým výnosem nebo rizikovější korporátní dluhopis s vyšším výnosem.

Stále platí, že je vhodné vybrat si více titulů z různých odvětví, čímž diverzifikujeme naše portfolio. Vlivem rostoucích úrokových měr dosahují výnosy dluhopisů zajímavých hodnot a mohou tak být atraktivní i pro dynamičtější investory.

Investování během krize

Momentálně se nacházíme v pozdní části hospodářského cyklu a v blízké době můžeme očekávat prudší ochlazení nebo dokonce recesi. S recesí většinou přichází i přizpůsobení monetární politiky.

Většinou dochází ke snižování úrokových měr, což by mělo zpomalující ekonomiku uvést opět do chodu. Financování podniků se po recesi stává levnější, s nízkou úrokovou mírou centrálních bank se sníží i úrokové míry dalších dluhopisů. Financování je levnější z titulu nižší nákladovosti kapitálu.

Podniky si půjčí prostřednictvím dluhopisů za méně než v období před krizí. Pro investory z toho plyne, že nově emitované dluhopisy poskytují menší výnos než dluhopisy emitované v pozdější fázi cyklu.

Investovat před recesí se může zdát problematické, protože očekáváme určitou volatilitu na trzích. Některé podniky mohou mít problémy splácet své závazky, nicméně pokud investujeme do podniků s robustním byznys plánem a dobrou historií, mohou být obavy přehnané.

Pokud zvažujeme, jaký korporátní dluhopis začlenit do svého portfolia a jsme na konci hospodářského cyklu, pak bychom měli zvažovat investice do zajištěných dluhopisů nebo dluhopisů společností v sektorech na cyklu nezávislých. Naopak u pro-cyklických sektorů bychom měli být s výběrem opatrnější.

Pro představu můžeme sledovat výnosy na americkém trhu, na kterém Fed zvyšoval úrokové sazby. Výnosnost desetiletých vládních dluhopisů se nachází okolo 2,7 %. Z korporátních dluhopisů můžeme zmínit například Netflix.  Ten má desetiletý dluhopis emitovaný v roce 2018. Má výnosnost 5.82 % nebo desetiletý dluhopis společnosti Microsoft s výnosem okolo 4,2 %.

Investice do dluhopisu

Při volbě dluhopisu je nutné uvažovat dobu, na kterou chceme investovat. V tomto rozhodnutí nám mohou pomoci výnosové křivky. Následující graf ukazuje výnosnosti státních dluhopisů vybraných evropských států a porovnává je s výnosností amerických dluhopisů.

Každý z vybraných států je něčím specifický a odráží se to i ve výnosech dluhopisů.

Itálie zažívá problémy a je nucena za financování svého dluhu si významněji připlatit, německé dluhopisy naproti tomu mají nízký výnos asociovaný se stabilitou ekonomiky v dlouhém období.

Trochu jiná situace pak je ve Spojených státech. Tam je výnosová křivka poměrně plochá. To dělá investice na kratší období více atraktivní a pro slušný výnos není nutné investovat pouze do dlouhodobých cenných papírů.

Pro ilustraci desetileté vládní dluhopisy ČR jsou nad úrovní 1.8 % a korporátní dluhopisy mají výnos okolo 7 %.

Bc. Adam Čižmař

Bc. Adam Čižmař

Adam vystudoval bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na VŠE a v současné době je studentem navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum. Na střední škole strávil roční pobyt na Sydney Academy v Novém Skotsku a ukončil jej s nejvyšším vyznamenáním. Ve skupině CFG pracuje od března 2018 na pozici analytika.

Další články

Nová vlna podřízených dluhopisů

Tuzemská banka Air Bank emitovala tento měsíc nové podřízené dluhopisy. První emise proběhla již v roce 2014 a byla kótovaná na pražské burze. Nejnovější emise sice není veřejně obchodovatelná, i tak se ale Air Bank podařilo prodat dluhopisy v hodnotě

Číst více

Rozmach investic do realitních fondů

Deník E15 včera informoval o enormním rozmachu kapitálu v nemovitostních podílových fondech. Aktuálně činí celkové investice výše 36 miliard korun, zatímco před pěti lety tomu bylo kolem 5 miliard. Rostoucí apetit je způsoben “celkovou oblibou investování do nemovitostí jako investičního aktiva

Číst více

Úspěšný prodej zelených korporátních dluhopisů

Tuzemská realitní společnost CPI miliardáře Radovana Vítka se může pochlubit velkým úspěchem. Firma, jejíž emise je zcela unikátní nejen na českém trhu, ale i mezi zeměmi střední a východní Evropy, úspěšně prodala všechny emitované tzv. zelené dluhopisy. Celková výše dosahovala

Číst více

Investice do start-upových společností

Objem investic do evropských start-upových společností se vyšplhal v první polovině letošního roku na maximum. Dosáhl výše 16,9 miliardy eur představující 62% navýšení oproti předchozímu období. Na samotné špičce stojí Londýn, kde „každé třetí euro rizikového kapitálu investovaného v první polovině roku

Číst více

Pokrizový fenomén záporných úrokových sazeb

Více než čtvrtinu světového dluhopisového trhu tvoří dluhopisy nabízející zápornou úrokovou sazbu. Vyjádřeno v nominálních částkách se jedná o více než 17 bilionů amerických dolarů (asi 400 bilionů korun). Přitom ještě na počátku letošní roku se tento objem pohyboval kolem 8 bilionů.

Číst více

Dividendy, kupony, nebo oboje?

Dividenda neboli podíl na zisku z výnosu na akcii je mnohdy nezbytnou součástí dividendové politiky akciových společností. Obzvláště firmy kótované na pražské burze cenných papírů (BCPP) nabízejí velmi atraktivní dividendovou výnosnost. Průměrný výnos u 9 z uvedených společností vyplácející dividendu,

Číst více