Nová investiční příležitost FAETON s. r. o. - zhodnocení 8,2 % ! Prohlédněte si prezentaci zde, ať Vám tato příležitost neuteče.

Kovenanty dluhopisu

« Back to Glossary Index

Jako kovenanty dluhopisu se označují závazky emitenta nad jeho právní povinností. Emitent se např. zavazuje, že bude svůj vlastní kapitál i míru zadlužení udržovat na rozumné úrovni, aby byl schopen dostát svým závazkům vůči investorům. V případě, že dojde k porušení, mohou držitelé dluhopisů například požadovat jejich předčasné splacení, aby předešli nejhoršímu.

« Zpět do slovníku pojmů