člen skupiny
PRO EMITENTY
Máte dotaz? Zavolejte nám
773 767 952
Po–Pá 9–18h

Slovníček investora – část druhá

Po týdnu vám přinášíme další várku často zmiňovaných pojmů týkajících se dluhopisů. Pevně věříme, že Vám to pomůže se lépe zorientovat ve světě dluhopisů a investic. První část můžete nalézt zde.

Pojmy

Ručitelské prohlášení – listina, která dokládá to, že jiná společnost, případně fyzická osoba ručí za emitované dluhopisy. V praxi to znamená, že pokud se firma, která dluhopisy vydala dostane do finančních obtíží ručitel má povinnost závazky splatit.

Prospekt – jedná se o oficiální propagační a informační materiál spojený s konkrétním cenným papírem, který schvaluje ČNB. Musí obsahovat zákonem dané informace.

Rating – Označuje určitou škálu, pomocí které se dluhopisy hodnotí. Zpravidla se jedná o seřazení do několika sestupných (od nejlepší po nejhorší) kategorií dle kreditního rizika. Rizikovost se odvíjí od velikosti tržeb, ziskovosti, zadluženosti ale i jiných finančních ukazatelů. Velké stabilní společnosti mají bežně vyšší ratingy (tzn. jejich dluhopisy jsou méně rizikové). Naopak malé, začínající firmy budou mít ratingy nižší (jejich dluhopisy jsou více rizikové).

Srážková daň – jedná se o právní termín daně, která se strhává (sráží) přímo u zdroje. Příkladem je například úrok na spořícím účtu, který se klientům připisuje už po odečtení daně, nebo právě při výplatě kupónů u dluhopisů.

Listinný dluhopis – tenhle dluhopis existuje v papírové podobě.

Zaknihovaný dluhopis – znamená, že neexistuje jeho listinná podoba.

Inflační dluhopis – jedná se o specifický druh dluhopisy, který má výnos vázaný na výši inflace (vyhlášenou ČNB). Inflační dluhopisy emituje také ministerstvo financí.

Výplata dluhopisu – výnos u dluhopisu se vyplácí podle stanovené frekvence (měsíčně, čtvrtletně, ročně apod.) Existují i dluhopisy, u kterých se výnos vyplácí až kumulativně na konci v době splatnosti.

Pokud vám není jakýkoliv jiný pojem jasný, neváhejte nás kontaktovat a my vám vše rádi osvětlíme.