CEE Real Estate a.s.

Nemovitostní holding zaměřující se na výkup komerčních nemovitostí s vysokým potenciálem zhodnocení kapitálu.

CEE Real Estate a.s.

Nemovitostní holding zaměřující se na výkup komerčních nemovitostí s vysokým potenciálem zhodnocení kapitálu.

ROČNÍ ÚROK
?
Znamená, jakým úrokem budou úročeny vklady investorů v aktuálním čtvrtletí. U emisí s pohyblivým výnosem se může úrok v průběhu času měnit v návaznosti na vývoj sazby PRIBOR 3M.
8,6 %
MINIMÁLNÍ INVESTICE
?
Znamená, v jakém minimálním objemu si může investor koupit dluhopisy emitenta/společnosti.
50 000 Kč
SPLATNOST
?
Znamená, za jakou dobu jsou splatné dluhopisy, a tudíž za jakou dobu vyplatí emitent/společnost investorovi na účet zpět jeho investici/vklad.
3.9 let
ZAINVESTOVÁNO  25 %
?
Znamená, jaký objem dluhopisů emitent/společnost již úspěšně prodala (vyjádřeno v % z celkového objemu emise).
počet investorů: 39
6 150 000 Kč
25 000 000 Kč
Poskytneme Vám detailní informace

Zavoláme vám, vysvětlíme proces pořízení dluhopisu a předáme kontakt emitentovi

50000 Kč
50000 Kč
ODESLÁNO

Vaše nezávazná poptávka byla přijata.

Buďte prosím na telefonu, do 10 minut Vám zavolá zástupce Dluhopisomatu a propojí Vás s emitentem.

ROZUMÍM

Krytí dluhopisů je následující:

PROČ KOUPIT TENTO DLUHOPIS

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Pohyblivý výnos 8,6 % (platný pro Q2 2024, vychází ze sazby 3M PRIBOR + 3 %)
 • Již několikrát úspěšně upsaná emise s pozitivní referencí od desítek investorů.
 • Roční obrat dosahující 40 mil. Kč.
 • Hodnota aktiv 80 mil. Kč.
 • Veškeré transakce, které společnost provádí, jsou vždy zajištěné nemovitostí.

  Na co chce společnost peníze využít? 

  • Rozšíření vlastního portfolia investičních nemovitostí.
  • Financování koupě hodnotnějších nemovitostí.

  Záruky investorů:

  • Veškeré transakce, které společnost provádí, jsou vždy zajištěny nemovitostí.
  • Koupi dluhopisů je možné spojit s osobní prohlídkou prostor společnosti a se seznámením s managementem.

  Vzorový příklad investice:

  • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 5 let.
  • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde částka 2.140 Kč ponížená o daň z příjmů fyzických osob (v aktuálně platné sazbě 15%)
  • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, po 5 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
  • Celkově realizujete zisk za 5 let 34 240 Kč ponížený o daň z příjmů fyzických osob (v aktuálně platné sazbě 15%).
  • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v níže přiložené kalkulačce.
  O SPOLEČNOSTI

  Čím se společnost zabývá?

  Společnost CEE Real Estate a.s. se specializuje na výkup nemovitostí a investičních celků, které jsou obvykle zatíženy nějakou právní vadou nebo je chce vlastník rychle prodat. Proto je cena mnohdy výrazně nižší, než by byla obvyklá tržní cena při pomalém prodeji nezatížené nemovitosti. Ve spolupráci se skupinovou advokátní kanceláří AK Vinohradská se následně nemovitosti právně očišťují a zbavují dluhů, dále rekonstruují a následně spravují společností přímo nebo jsou nabídnuty k prodeji, případně k pronájmu. Převážně se vykupují komerční nemovitosti a investiční celky s očekáváním budoucí prodejní ceny převyšující 20 mil. Kč.

  Z nemovitostí, které zůstávají ve správě, vytváří společnost vlastní portfolio investičních nemovitostí. To je utvářeno z těch nejlukrativnějších nemovitostí, které jsou jak z hlediska stavu, tak z hlediska lokality, vhodné k držbě a následnému bezproblémovému pronájmu.

  Přejít na web společnosti ZDE.

  Společnost byla založena roku 2017 v reakci na úspěšné fungování partnerské společnosti CFG Real Estate, která se dlouhodobě zabývá výkupy rezidenčních nemovitostí. Smyslem založení společnosti CEE Real Estate proto bylo využít know how z výkupů rezidenčních nemovitostí CFG Real Estate a rozšířit tak stávající obchodní model o výkupy komerčních nemovitostí a větších investičních celků.

  S tím, jak se společnosti daří navyšovat počty výkupů nemovitostí a tím i neustále zvětšovat své vlastní portfolio nemovitostí, se často stává, že se v některých okamžicích na trhu naskytne možnost koupě více zajímavých nemovitostí najednou, případně koupě nějaké mimořádně hodnotné nemovitosti. V takovém případě se společnost spojuje s externími investory, kteří takové nemovitosti pomáhají dofinancovat. A právě proto, aby společnost nemusela využívat k financování externí partnery a aby si mohla dovolit pohodlně kdykoliv využít dobré příležitosti ke koupi nemovitosti, vydává svou dluhopisovou emisi. 

  Sídlo společnosti:
  CEE Real Estate a.s.
  Vojtěšská 211/6
  110 00  Praha 1
  IČ: 05895464

  Management

  Ing. Petr Cimala je ekonom a zkušený investor. V průběhu let aktivně investoval na světových trzích, věnoval se různým podnikatelským projektům i novým trendům digitálních měn. Nyní se jako partner investiční skupiny CFG plně věnuje jejímu dynamickému rozvoji.

  JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D., právník s mezinárodní advokátní praxí. Je partnerem investiční skupiny CFG a zakladatelem advokátní kanceláře AK Vinohradská, která se specializuje se na právo kapitálového trhu, regulaci investičních fondů a problematiku private equity a offshore struktur.