31. 1. 2024, 6 minut čtení

Jaký byl rok 2023 na dluhopisovém trhu

Když Češi slyší slovo dluhopis, buď jim naskočí husí kůže, protože si vybaví nějaký smutný případ z historie korporátních dluhopisů nebo si naopak chválí, jak vydělali na protiinflačních státních dluhopisech. Mnoho lidí však dluhopisy nezná vůbec. Dluhopis je přitom všude ve světě něco docela běžného. Zatímco v Evropě se nejčastěji chodí pro financování do banky, Amerika byla postavena právě na dluhopisech, s nimiž se poté běžně obchodovalo. V tomto článku se podíváme na státní i korporátní dluhopisy z pohledu jejich čísel za rok 2023. Budeme porovnávat výnosy či objemy vydaných peněz v dluhopisech. Sami uvidíte, že trh s dluhopisy je velký a má mnoho zajímavých aspektů, které stojí za bližší prozkoumání.

Státní dluhopisy v roce 2023 – výnosy a velikost emise

Podle dat Ministerstva financí ČR probíhala během prvních tří čtvrtletí roku 2023 pravidelná emisní činnost státu ve standardním režimu. Byly vydány korunové státní dluhopisy se splatností nad jeden rok v celkové jmenovité hodnotě 417,1 mld. Kč.

To je nesrovnatelný mnohonásobek toho, co dokázaly emitovat podniky prostřednictvím korporátních dluhopisů. Rozdíl mezi korporacemi a státem je jasný. Většina firem, které vydávají své korporátní dluhopisy, nemá rating. Těžko se tak dá posoudit pravděpodobnost, že bude dluh splacen. K tomu slouží právě výše zmíněný rating.

Rating ČR je přitom perfektní. V srpnu 2023 došlo ze strany ratingové agentury Fitch k potvrzení stávajícího ratingového hodnocení České republiky na úrovni AA- pro dlouhodobé závazky v domácí i v zahraničních měnách, což představuje stejné hodnocení, jaké má od této agentury například Belgie nebo Velká Británie. To je velký úspěch ČR.

Stát v roce 2023 emitoval hlavně dluhopisy s delšími splatnostmi. Zatímco v roce 2022 vydal dluhopisy se splatností mezi 5 a 10 lety v hodnotě 186 mld. Kč, o rok později to bylo za první tři čtvrtletí 271 mld. Kč. U dluhopisů se splatností nad 10 let jsme vyskočili ze 102 mld. Kč na 128 mld. Kč. Stát neemituje každý měsíc stejný dluhopis, aby šel vývoj na trhu pěkně porovnat. Pro přehlednost jsme vybrali dluhopisy se splatností 6 a 10 let. Ty se jeví jako dobrý reprezentant trhu.

U státního dluhopisu s kuponem 5,0 % a splatností v roce 2030 činil v březnové aukci výnos do splatnosti 4,4 %, aby koncem září činil 4,5 %. Dluhopis s kuponem 4,9 % se splatností v roce 2034 měl při dubnové aukci výnos 4,6 %, aby koncem září činil stále 4,6 %. Jak jsou na tom korporátní dluhopisy?

Jak si vedly v roce 2023 korporátní dluhopisy, aneb výnosy začínají klesat

Zatím ještě nemáme za minulý rok všechna data. Nicméně za prvních jedenáct měsíců roku se podle dat portálu Dluhopisomat ukazuje, že během roku 2023 vystoupaly výnosy podnikových dluhopisů na svůj vrchol. Ten nastal v červnu. Tehdy činil vážený průměrný výnos nově upisovaných dluhopisů 8,8 %.

K tomu, aby byl průměr robustní, jsme použili váhy. Velké emise tak hrají v průměru vetší roli než malé emise. Vážený průměr by tak měl lépe popisovat situaci na trhu.

Konec roku naopak přinesl obrat. Trh začal sázet na pokles úrokových sazeb ČNB, který nakonec opravdu nastal, když se vážený průměr dostal na 7,1 %. Jinými slovy, kdo nakoupil dluhopis v červnu a bude ho držet až do splatnosti, bude mít podstatně vyšší výnos než člověk, který ho nakoupil o pár měsíců později.

Některé dluhopisy mají výnos navázaný na mezibankovní sazbu PRIBOR. Tady se časem výhodnost smaže. Ale ty dluhopisy, a není jich málo, které mají výnos pevný, budou za rok úžasné. Tou dobou už nepůjde dosáhnout tak snadno takových výnosů. Během roku 2024 očekávám, že úrokové sazby centrální banky citelně poklesnou. To znamená, že si podniky nebudou skrze dluhopisy půjčovat tak draze jako vloni. Výnosy nově upisovaných dluhopisů budou podstatně nižší.

Zajímavý je objem vydaných dluhopisů. Zatímco v roce 2022 jich bylo za prvních jedenáct měsíců přes 55 miliard korun, v roce 2023 jich bylo přes 54 miliard. To ukazuje, že zájem je meziročně téměř stejný. Dovolil bych si ho nazvat setrvalým.

Většina emisí má přitom objem do 25 milionů korun. Emise nad 100 mil. Kč tvoří jen 19 % emisí. Vzhledem k tomu, že při měření průměru používáme váhy, mají právě tyto dluhopisy hlavní slovo. Ty vážně ukazují na směr trhu. Zatímco v rámci jednotlivých měsíců jsme viděli u malých emisí klesající trend, u velkých emisí jsme pozorovali mírný růst.

Dluhopisy nabízely různé výnosy. Největší podíl na celém koláči trhu měly dluhopisy s výnosem mezi 8 až 10 %. Ty tvořily 42 % všech emisí. Druhou velkou skupinou byly dluhopisy s výnosem mezi 5 až 8 %. Ty tvořily čtvrtinu všech emisí. Postupně ubývalo nových emisí, kde byl výnos nad 10 %. I to je logická reakce na vývoj úrokových sazeb ČNB.

Průměrná splatnost korporátních dluhopisů emitovaných v roce 2023 činila 3,8 roku. V průběhu roku přitom splatnost rostla. V lednu tvořila 3,6 roku a v listopadu 4,1 roku. To ukazuje, jak mají emitenti pocit, že se postupně blížíme do normálu a období nestandardně vysokých úrokových sazeb končí. Čím budou výnosy nižší, tím ochotnější budou zadlužit se na delší dobu.

Přihlaste se k odběru
newsletteru a získejte ebook

Po přihlášení získáte ZDARMA ebook „Co čekat od roku 2024”. V. Pikora vám představí predikce a přehled hlavních událostí z ekonomiky.