11. 4. 2024, 4 minuty čtení

Novinky z trhu korporátních dluhopisů za leden 2024

Přinášíme vám pravidelný report s nejnovějšími statistikami k emisím korporátních dluhopisů za měsíc leden roku 2024. Jeho autorem je hlavní ekonom a analytik skupiny Comfort Finance Group CFG Ing. Vladimír Pikora Ph.D., který se v současné době věnuje jak analýze makroekonomického vývoje v České republice a ve světě, tak statistikám korporátních dluhopisů v České republice. Zdrojem informací je největší Srovnávač dluhopisů na našem trhu.

Výnos dluhopisů v lednu vyskočil z prosincových 7,45 % na 8,43 %

Podnikové dluhopisy se v lednu chovaly v rozporu s ekonomickou logikou. Ve chvíli, když už centrální banka začala snižovat své úrokové sazby, dluhopisům rostl výnos a vrátil se tak ke svému dlouhodobému trendu. To je velmi zvláštní, protože ve třech předešlých měsících se trh připravoval na dlouhodobé snižování úrokových sazeb. Vážený průměrný výnos tak v lednu vyskočil z prosincových 7,45 % na 8,43 %. Skok nahoru považuji spíš za anomálii než trend. Trend by měl v příštích měsících klesat.

Graf 1: Výnos dluhopisů

vynos dluhopisu zprava leden

Objem emisí

Objem podnikových emisí v lednu vzrostl na 4,1 mld. Kč. To je pro leden normální. S novým rokem je vždy více emisí. Nicméně z většího nadhledu dvou let je vidět dlouhotrvající pokles.

Graf 2: Objem emisí
objem emisi zprava leden

Struktura emisí podle objemu

Zatímco za celý rok 2023 tvořily malé emise 46 %, v lednu vyskočily na 51 %. To signalizuje, že máme hlad po financování od menších firem, které nabízejí emise s vyššími výnosy. To podle mě částečně vysvětluje, proč průměrný výnos roste. Velké emise nad 100 mil. tvořily vloni 18 % emisí, letos v lednu jen 11 %. Velcí hráči jsou evidentně zafinancováni. S měnící se strukturou trhu se tak mění i průměrný výnos.

Graf 3: Struktura emisí podle objemu

struktura emisi dle objemu zprava leden

Struktura emisí podle výnosu

Rozložení emisí podle výnosu za celý loňský rok říká, že emise s výnosy nad 10 % činily v roce 2023 21 % trhu, v lednu to bylo už jen 14 %. Výnosy s těmi opravdu vysokými výnosy mizí. Přibývá ale výnosů v rozmezí 8 až 10 %. Vloni tvořily tyto emise 40 % všech emisí, nyní tvoří 51 % trhu.

Graf 4: Struktura emisí podle výnosu

struktura emisi dle vynosu

Délka splatnosti emisí

Průměrná splatnost emisí mezitím vzrostla na 3,9 roku. To odpovídá trendu. Firmy si každý měsíc půjčují na trochu delší dobu.

Graf 5: Délka splatnosti emisí

delka splatnosti emisi zprava leden

Zajištění

Důležité je vidět zajištění emisí. Absolutně nejčastějším zajištěním bylo v roce 2023 ručitelské prohlášení. To měla více než polovina dluhopisů. Velmi oblíbený je i agent pro zajištění. Zajištění nemovitostí mělo mnohem méně emisí. Těch bylo jen necelých 11 %. Pro trh by bylo dobré, kdyby v budoucnu bylo nemovitostí zajištěno mnohem více dluhopisů.

Upozornění: I přes snahu portálu Srovnávač o zahrnutí všech dostupných korporátních dluhopisů existuje možnost, že některé z nich vyhledány nebyly. Jsme však přesvědčeni o tom, že jsme v přehledu pokryli naprostou většinu tuzemského trhu. Dodáváme, že v případech, u nichž pracujeme s váženými průměry, se váhou myslí velikost emise.

Přihlaste se k odběru newsletteru
a získejte ebook

Po přihlášení získáte ZDARMA ebook „Co čekat, a naopak nečekat od roku 2024”. V. Pikora vám představí predikce a přehled hlavních událostí z ekonomiky.