Graminis s.r.o.

Společnost Graminis s.r.o. je dceřinou společností realitního holdingu CEE Real Estate a.s.

Graminis s.r.o.

Společnost Graminis s.r.o. je dceřinou společností realitního holdingu CEE Real Estate a.s.

ROČNÍ ÚROK
?
Znamená, jakým úrokem budou úročeny vklady investorů v aktuálním čtvrtletí. U emisí s pohyblivým výnosem se může úrok v průběhu času měnit v návaznosti na vývoj sazby PRIBOR 3M.
8,6 %
MINIMÁLNÍ INVESTICE
?
Znamená, v jakém minimálním objemu si může investor koupit dluhopisy emitenta/společnosti.
50 000 Kč
SPLATNOST
?
Znamená, za jakou dobu jsou splatné dluhopisy, a tudíž za jakou dobu vyplatí emitent/společnost investorovi na účet zpět jeho investici/vklad.
3.2 let
ZAINVESTOVÁNO  100 %
?
Znamená, jaký objem dluhopisů emitent/společnost již úspěšně prodala (vyjádřeno v % z celkového objemu emise).
počet investorů: 94
24 000 000 Kč
24 000 000 Kč
Nezávazně objednat dluhopis

Zavoláme vám, vysvětlíme proces pořízení dluhopisu a předáme kontakt emitentovi

50000 Kč
50000 Kč
ODESLÁNO

Vaše nezávazná poptávka byla přijata.

Buďte prosím na telefonu, do 10 minut Vám zavolá zástupce Dluhopisomatu a propojí Vás s emitentem.

ROZUMÍM

Krytí dluhopisů je následující:

PROČ KOUPIT TENTO DLUHOPIS

5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu:

 • Pohyblivý výnos 8,60 % (platný pro Q2 2024, vychází ze sazby 3M PRIBOR + 3 %, minimálně 6,5 %, maximálně 12 %).
 • Zázemí silného realitního holdingu CCE Real Estate s výší aktiv více než 80 mil Kč.
 • Společnost CEE Real Estate a. s. přistoupila k emisi formou ručitelského prohlášení.
 • Skvělé zajištění emise formou zástavního práva k nemovitostem pro investory jako 1. v pořadí.
 • Veškeré transakce, které společnost provádí, jsou vždy zajištěné nemovitostí.

  Na co chce společnost peníze využít? 

  • Rozšíření vlastního portfolia investičních nemovitostí.
  • Financování koupě hodnotnějších nemovitostí.

  Záruky investorů:

  Emitent se rozhodl zvýšit atraktivitu své emise zřízením zajištění přesahujícím hodnotu celé své emise dluhových certifikátů.

  • Dluhopisy jsou zajištěny zástavním právem zřízeným emitentem ve prospěch agenta pro zajištění k nemovitostem emitenta, a to konkrétně k bytové jednotce v pražských Nuslích.
  • Dluhopisy jsou zajištěny zástavním právem zřízeným emitentem ve prospěch agenta pro zajištění k nemovitostem emitenta, a to konkrétně k nemovitostem KIT_CEERE
  • Emitent se zavázal zřídit zástavní právo ve prospěch agenta pro zajištění ke všem nemovitostem, které nakoupí z prostředků získaných touto emisí.
  • Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením společnosti CEE Real Estate a. s.
  • V případě prodlení nebo úpadku společnosti jsou práva investorů hájena Agentem pro zajištění.
  • Veškeré transakce, které společnost provádí, jsou vždy zajištěny nemovitostí.
  • Koupi dluhopisů je možné spojit s osobní prohlídkou prostor společnosti a se seznámením s managementem.

   Vzorový příklad investice:

   • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností 4 roky.
   • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde částka 2.140 Kč ponížená o daň z příjmů fyzických osob (v aktuálně platné sazbě 15%)
   • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, po 4 letech Vám emitent automaticky vyplatí zpět Vašich zainvestovaných 100 000 Kč.
   • Celkově realizujete zisk za 4 roky 34 240 Kč ponížený o daň z příjmů fyzických osob (v aktuálně platné sazbě 15%).
   • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v níže přiložené kalkulačce.
   O SPOLEČNOSTI

   Čím se společnost zabývá?

   Společnost Graminis s.r.o. je dceřinou společností realitního holdingu CEE Real Estate a.s., který se specializuje na výkup nemovitostí a investičních celků, které jsou obvykle zatíženy nějakou právní vadou nebo je chce vlastník rychle prodat. Proto je cena mnohdy výrazně nižší, než by byla obvyklá tržní cena při pomalém prodeji nezatížené nemovitosti. Ve spolupráci se skupinovou advokátní kanceláří AK Vinohradská se následně nemovitosti právně očišťují a zbavují dluhů, dále rekonstruují a následně spravují společností přímo nebo jsou nabídnuty k prodeji, případně k pronájmu. Převážně se vykupují komerční nemovitosti a investiční celky s očekáváním budoucí prodejní ceny převyšující 20 mil. Kč.

   Z nemovitostí, které zůstávají ve správě, vytváří společnost vlastní portfolio investičních nemovitostí. To je utvářeno z těch nejlukrativnějších nemovitostí, které jsou jak z hlediska stavu, tak z hlediska lokality, vhodné k držbě a následnému bezproblémovému pronájmu.

   Přejít na web společnosti ZDE.

   Společnost Graminis s.r.o. byla založena roku 2020, ale historie realitního holdingu CEE Real Estate a.s. sahá až doku 2017 kdy byla tato společnost založena v reakci na úspěšné fungování partnerské společnosti CFG Real Estate, která se dlouhodobě zabývá výkupy rezidenčních nemovitostí. Smyslem založení společnosti CEE Real Estate proto bylo využít know how z výkupů rezidenčních nemovitostí CFG Real Estate a rozšířit tak stávající obchodní model o výkupy komerčních nemovitostí a větších investičních celků.

   S tím, jak se společnosti daří navyšovat počty výkupů nemovitostí a tím i neustále zvětšovat své vlastní portfolio nemovitostí, se často stává, že se v některých okamžicích na trhu naskytne možnost koupě více zajímavých nemovitostí najednou, případně koupě nějaké mimořádně hodnotné nemovitosti. V takovém případě se společnost spojuje s externími investory, kteří takové nemovitosti pomáhají dofinancovat. A právě proto, aby společnost nemusela využívat k financování externí partnery a aby si mohla dovolit pohodlně kdykoliv využít dobré příležitosti ke koupi nemovitosti, vydává svou dluhopisovou emisi. 

   Sídlo společnosti:
   Graminis s.r.o.,
   Ondříčkova 2166/14,
   130 00 Praha 3
   IČ: 097 74 009

   Management

   Ing. Petr Cimala je ekonom a zkušený investor. V průběhu let aktivně investoval na světových trzích, věnoval se různým podnikatelským projektům i novým trendům digitálních měn. Nyní se jako partner investiční skupiny CFG plně věnuje jejímu dynamickému rozvoji.

   JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D., právník s mezinárodní advokátní praxí. Je partnerem investiční skupiny CFG a zakladatelem advokátní kanceláře AK Vinohradská, která se specializuje se na právo kapitálového trhu, regulaci investičních fondů a problematiku private equity a offshore struktur.

   VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

   Výsledky hospodaření

   Klíčové finanční ukazatele v tis. Kč 20182019202020212022
   Aktiva81 85063 63676 958106 52579 984
   Obrat7 26840 07218 36122 52338 556
   Výsledek hospodaření1 6091 7982 0301 7916 558

   Společnost Graminis s.r.o. je dceřinou společností společnosti CEE Real Estate a.s., která k emisi přistupuje ručitelským prohlášením. Proto zde jsou uvedena čísla této společnosti. Účetní závěrky společnosti Graminis s.r.o. jsou ke stažení níže.

   Finanční výkazy

   Ostatní dokumenty